Hałas drogowy podnosi ryzyko udaru

Hałas drogowy podnosi ryzyko udaru

Stałe narażenie na duży hałas pochodzący z ruchu drogowego może prowadzić do podwyższonego ryzyka udaru, szczególnie u osób po 65. roku życia. W pierwszym poświęconym temu zagadnieniu badaniu stwierdzono, że każde 10 dB więcej w otoczeniu podnosi to ryzyko średnio aż o 14%.

Udar na skutek hałasu a wiek

W badaniu wzięło udział 51485 uczestników. Po dokładnym przeanalizowaniu uzyskanych danych naukowcy zauważyli, że u osób poniżej 65. roku życia ryzyko udaru nie zostało w istotny sposób zwiększone pod wpływem hałasu. Natomiast u 65-latków oraz osób starszych ryzyko udaru zwiększa się o 27% przy każdych dodatkowych 10 dB. Po przekroczeniu granicy 60 dB ryzyko udaru rośnie jeszcze szybciej.

Czynniki ryzyka udaru

Badacze zadbali, aby wyniki badań były jak najobiektywniejsze, dlatego wzięto poprawki na inne czynniki ryzyka udaru, które mogły mieć wpływ na wyniki badania, tj.: zanieczyszczenie powietrza, spożywanie alkoholu i kofeiny, palenie papierosów. Ponadto, wzięto również pod uwagę typ ruchu drogowego, na który byli narażeni uczestnicy badania, rodzaj dróg i ich podłoża oraz różnicę poziomów między drogą a miejscem pobytu.

W czasie badania 35% uczestników przebywało w warunkach, gdzie hałas był wyższy niż 60 dB, a 72% osób nie zmieniło miejsca zamieszkania przez cały okres badań. Najmniejszy poziom hałasu pochodzącego z ruchu drogowego u badanych wynosił 40 dB, natomiast najwyższy aż 82 dB.

Ryzyko hałasu drogowego

Już wcześniejsze badania dowodziły jak niebezpieczne jest przebywanie w hałasie pochodzącym z ruchu ulicznego. Ten charakterystyczny hałas podnosi ciśnienie krwi i zwiększa ryzyko zawału. Teraz okazało się, że podnosi również ryzyko wystąpienia udaru. Wszystkie te badania jednoznacznie wskazują na negatywny wpływ hałasu na układ krążenia.

Badacze określili, że przy założeniu, że istnieje związek między udarem a hałasem drogowym aż 8% wszystkich udarów wystąpiło na skutek nadmiernego hałasu. W przypadku osób po 65. roku życia odsetek ten wzrasta aż do 19%.

Hałas a choroby układu krążenia

Hałas negatywnie wpływa na zdrowie, gdyż jest czynnikiem stresogennym, zakłócającym sen. Prowadzi to do podnoszenia ciśnienia krwi i tętna oraz do zwiększonego wydzielania hormonów stresu. Wszystkie te czynniki podnoszą ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia.

Diana Maciąg

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Hałas drogowy podnosi ryzyko udaru

Udar mózgu

Udar mózgu

Udar mózgu (łac. Insultus cerebri) jest to ogniskowe lub globalne zaburzenia czynności mózgu o wywołane zaburzeniami przepływu...

Profilaktyka udaru mózgu

Profilaktyka udaru mózgu

W latach 1999-2006 nastąpiło obniżenie ilości zgonów spowodowanych udarem mózgu o 30%. Lekarze przypuszczają, że coraz lepsze...

Witamina E a udar mózgu

Witamina E a udar mózgu

Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda odkryli, że witamina E nieznacznie zwiększa ryzyko udaru krwotocznego jednocześnie zmniejszając...

Tagi Hałas drogowy podnosi ryzyko udaru

Grupy Hałas drogowy podnosi ryzyko udaru

Grupa Wysokie ciśnienie

Grupa Wysokie ciśnienie

Grupa dla osób z wysokim ciśnieniem, gdzie wymienisz się doświadczeniem na temat przyczyn skoków ciśnienia, przyjmowanych lekach oraz naturalnych metodach obniżania wysokiego...

Grupa Stres

Grupa Stres

Żyjesz w stresie? Zastanawiasz się czy dokuczające Ci dolegliwości mają z nim związek? Porozmawiaj z innymi osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji i dowiedz się jak stres...

Grupa Udar mózgu

Grupa Udar mózgu

Grupa dla osób, które przeszły udar mózgu lub żyją z takimi osobami. Dowiedz się czego można się spodziewać po udarze niedokrwiennym mózgu, jakie są jego przyczyny i komplikacje.