HDL Cholesterol

HDL cholesterol to frakcja cholesterolu o dużej gęstości (High Density Lipoproteins) odpowiedzialna jest za transport powrotny cholesterolu z tkanek do wątroby.

Stężenie cholesterolu HDL w surowicy poniżej 35mg/dl (0,9 mmol/l) jest skorelowane ze zwiększonym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca. Najsilniejszymi dowodami na to są dane pochodzące z Framingham Study prowadzone w USA.

Pacjenci z niskimi stężeniami frakcji HDL cholesterolu mają znacznie większe ryzyko ryzyko choroby niedokrwiennej serca nawet w sytuacji, gdy stężenie cholesterolu całkowitego jest w zakresie niskich wartości. Warto pamiętać, że oznaczenie stężenia frakcji HDL jest konieczne do oceny lipoprotein surowicy. Stężenie cholesterolu HDL ulega obniżeniu u palaczy tytoniu, a wzrasta u osób wykazujących regularną aktywnością fizyczną.

Pacjenci z hipertryglicerydemią (wysoki poziom triglicerydów) mają większe prawdopodobieństwo występowania w ich surowicy obniżonego poziomu cholesterolu HDL niż pacjenci z normotriglicerydemią.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły HDL Cholesterol

LDL Cholesterol

LDL Cholesterol

Lipidy i lipoproteiny, takie jak między innymi LDL, występujące w osoczu krwi każdego człowieka. Odgrywają ważną rolę w wielu...

Hiperlipidemia

Hiperlipidemia

W diagnostyce zaburzeń gospodarki lipidowej uzyskanie wiarygodnych wyników wymaga standaryzacji pobierania i przygotowania...

Triglicerydy (trójglicerydy)

Kliniczna korelacja pomiędzy stężeniem triglicerydów (trójglicerydów) a częstością występowania choroby niedokrwiennej serca jest...

Fibraty

Fibraty to jedna z głównych grup leków stosowanych w terapii zaburzeń lipidowych. Mechanizm ich działania polega na regulacji...

Tagi HDL Cholesterol

Grupy HDL Cholesterol

Grupa Cholesterol

Grupa Cholesterol

Wysoki cholesterol jest problemem coraz większej liczby ludzi. Jeśli zastanawiasz się czy masz prawidłowe wyniki lub chcesz dowiedzieć się jak obniżyć poziom cholesterolu trafiłeś...

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Podziel się z innymi użytkownikami jak u Ciebie objawia się choroba niedokrwienna. Dowiedz się jak radzić sobie z rozległymi dolegliwościami przy wieńcówce oraz jakie leki mogą je...