Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa) występuje powszechnie i jest jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Postępy profilaktyki i terapii choroby niedokrwiennej serca znacznie wpłynęły na zmniejszenie umieralności jednak choroba wieńcowa wciąż pozostaje jedną z najważniejszych przyczyn niewydolności serca ze względu na dłuższy czas przeżycia pacjentów.

Hibernacja mięśnia sercowego to określenie dla odwracalnego upośledzenia kurczliwości lewej komory w wyniku choroby wieńcowej, które ustępuje po rewaskularyzacji (udrożnienie światła naczynia).

U wielu pacjentów z kardiomiopatią wywołaną chorobą niedokrwienną diagnozowane są ogniska hibernowanego mięśnia sercowego. Nie jest do końca wyjaśnione, czy hibernacja miokardium (mięśniówki serca) jest wywołana reakcją adaptacyjną na obniżenie przepływu krwi przez naczynia wieńcowe w warunkach długotrwałego niedokrwienia czy też objawem mechanizmów degeneracyjnych. Pewne jest, że dochodzi dochodzi do komórkowych zmian wstecznych, polegających na zaniku włókien mięśniowych, pojawieniu się małych mitochondriów oraz powstawaniu skupisk glikogenu.

Mimo, że nie poznano do końca mechanizmów powodujących patologiczne zmiany i obniżenie kurczliwości, ani czynników odpowiedzialnych za powrót prawidłowej czynności skurczowej mięśnia sercowego. Główna rola przypisywana jest zmianom gęstości receptorów adrenergicznych, nasileniu ekspresji cytokin i procesom włóknienia. Żywotność mięśnia sercowego najczęściej określa się stosując diagnostykę echokardiograficzną z próbą dobutaminową oraz obrazowania radioizotopowego.

Morfologia mięśni hibernowanego

W rejonach objętych hibernacją dochodzi do zmian wstecznych komórek mięśnia sercowego i uwstecznieniu ich struktury do postaci embrionalnej. Liczba sarkomerów zmniejsza się a ich przestrzenny układ ulega zaburzeniu. Liczba i rozmiary mitochondriów.W komórkach hibernowanych zawartość glikogenu - spowodowane to jest zmianą podstawowego związku energetycznego (zamiana z wolnych kwasów tłuszczonych - ang. FFA) na glukozę - monosacharyd.

Ogłuszony mięsień sercowy objawia się pogorszeniem kurczliwości trwającym przez kilka, a nawet tygodni po okresowym epizodzie niedokrwienia, mimo przywrócenia prawidłowej perfuzji (krążenie na poziomie naczynia. Zarówno hibernowany jak i ogłuszony mięsień sercowy w diagnostyce przejawia prawidłowy wychwyt glukozy. Blizna nie wykazuje tych właściwości.

Sugerowane mechanizmy hibernacji mięśnia sercowego

Obecny stan wiedzy nie pozwala na wyjaśnienie zjawiska hibernacji mięśnia sercowego. Wiadome jest, że zmiany w budowie takie jak zmniejszenie ilości sarkomerów i białek kurczliwych oraz procesy włóknienia, przyczyniają się do upośledzenia kurczliwości.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

Anatomia serca

Anatomia serca

Serce (cor s. cardia) jest narządem ośrodkowym układu naczyniowego określanym przez anatomów jako mięsień wydrążony, odgrywający...

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

Serce człowieka unaczynione jest przez tętnice wieńcowe (początkowy odcinek tętnic wieńcowych obejmuje serce, co może przypominać...

Tagi Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

Grupy Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Podziel się z innymi użytkownikami jak u Ciebie objawia się choroba niedokrwienna. Dowiedz się jak radzić sobie z rozległymi dolegliwościami przy wieńcówce oraz jakie leki mogą je...