Hipokaliemia

Hipokaliemia to stan, w którym stężenie jonów potasu (K) w surowicy krwi jest poniżej wartości przewidywanych przez normy laboratoryjne. Stężenie jonów potasu powinno zawierać się w przedziale 3,5-5,0 mmol/L.

Przyczyny hipokaliemii

  • Hipokaliemia może byś spowodowana stosowaniem leków, które zwiększają wydalanie potasu z moczem - przede wszystkim chodzi tu o leki diuretyczne.
  • Hipokaliemia wraz z zaburzeniami stężenia pozostałych istotnych jonów (sód, wapń, magnez) występuje także u osób odwonionych w przebiegu masywnych wymiotów, biegunek, czy z powodu ograniczonego przyjmowania płynów.
  • Ostatnia sytuacja jest szczególnie częsta u ludzi starszych, u których zaburzona jest funkcja ośrodka pragnienia, przez nie odczuwają oni potrzeby picia.
  • Hipokaliemia jest także elementem choroby pooparzeniowej, jako następstwo znacznej utraty osocza (a więc odwodnienia) przez poparzoną powierzchnię ciała.

Objawy hipokaliemii

Objawy łagodnej hipokaliemii są niespecyficzne: uczucie osłabienia, zmęczenia, możliwe jest wystąpienie skurczy mięśni. Wraz z pogłębianiem się hipokaliemii wzrasta ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu nadkomorowych (migotanie przedsionków) i komorowych. Pojawiają się dolegliwości związane z tachyarytmiami. Znaczna hipokaliemia wiąże się z ryzykiem nagłego zgonu sercowego w mechanizmie migotania komór.

Leczenie hipokaliemii

Leczenie hipokaliemii polega na podawaniu preparatów zawierających jony potasu, w łagodnych zaburzeniach elektrolitowych - w postaci doustnej, w ciężkich lub przy współistniejących zaburzeniach wchłaniania - w postaci wlewu dożylnego. Istotna jest profilaktyka hipokaliemii u ludzi przyjmujących leki diuretyczne.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Hipokaliemia

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Tachykardia

Tachykardia jest to określenie częstości akcji serca powyżej 100 na minutę. [[ranking]] Wśród przyczyn tachykardii można...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Potas i magnez

Potas jest jonem głównie wewnątrzkomórkowym, jego stężenie w surowicy krwi wynosi 3,5-5,0 mmol/ml. Norma stężenia jonów magnezu w...

Indapamid

Indapamid to substancja aktywna z grupy leków moczopędnych (diuretyków). Lek ten zwiększa wydalanie sodu i potasu z moczem, przez...

Sole potasu

Sole potasu są podawane w stanach umiarkowanej hipokaliemii (jeśli hipokaliemia jest znaczna, lub współistnieją zaburzenia...

Mrowienie w nogach

Mrowienie w nogach

Mrowienia, wrażenia "biegających mrówek", drętwienia - wszystkie te wrażenia czuciowe są przez lekarzy nazywane parestezjami -...

Diuretyki (leki moczopędne)

Diuretyki (leki moczopędne) są jedną z najczęściej stosowanych grup leków w kardiologii. Zwiększenie diurezy, czyli wydalania...

Dieta bogata w potas

Dieta bogata w potas

Potas jest jonem głównie wewnątrzkomórkowym. Jego stężenie we krwi zawiera się w przedziale 3,5-4,5 mmol/L. Prawidłowe stężenia...

Dializy

Dializy

Dializoterapia jest dominującą, ogólnodostępną w Polsce metodą leczenia nerkozastępczego. Uszkodzone w znacznym stopniu nerki nie...

Tagi Hipokaliemia

Grupy Hipokaliemia

Grupa Krew

Grupa Krew

Porozmawiaj o przyczynach rozmaitych krwotoków i prawidłowych parametrach krwi. Pomóż w interpretacji wyników krwi innych użytkowników lub poproś ich o pomoc przy swoich wynikach....

Grupa Potas

Grupa Potas

Dowiedz się tutaj jak objawia się niedobór potasu w organizmie oraz jak najlepiej go uzupełnić stosując suplementy diety lub zmieniając dietę.