Im więcej czasu spędzonego pozycji siedzącej tym wyższe ryzyko śmierci

Im więcej czasu spędzonego pozycji siedzącej tym wyższe ryzyko śmierci

Im więcej czasu spędzonego w pozycji siedzącej, tym wyższe ryzyko śmierci - informuje "American Journal of Epidemiology".

Jak wynika z badań American Cancer Society, na ryzyko wcześniejszej śmierci ma wpływ nie tylko aktywność fizyczna, ale także to, ile czasu spędza się w pozycji siedzącej. Czas spędzony na siedząco okazał się mieć związek ze śmiertelnością, niezależnie od aktywności fizycznej. Zdaniem autorów badań, w ramach zdrowego stylu życia należy promować nie tylko aktywność fizyczną, ale także ograniczanie czasu spędzonego na siedząco.

Zespół kierowany przez dr Alpe Patel przeanalizował odpowiedzi udzielone w roku 1992 na ankiety przez 123 tys. 216 osób (53 440 mężczyzn i 69 776 kobiet), które nie chorowały na: raka, zawał serca, udar ani choroby płuc. Ustalony w ten sposób poziom i rodzaj aktywności fizycznej porównano ze śmiertelnością w badanej grupie w latach 1993-2006. Jak się okazało, im więcej wolnego czasu dana osoba spędzała w pozycji siedzącej, tym bardziej była zagrożona - szczególnie w przypadku kobiet.

Kobiety, które siedziały przez więcej niż sześć godzin dziennie były zagrożone zgonem o 37 proc. bardziej niż siedzące mniej niż trzy godziny dziennie. W przypadku tak samo zachowujących się mężczyzn różnica ta wynosiła tylko osiemnaście procent.

Związek był jeszcze wyraźniejszy, gdy brano po uwagę nie całkowitą umieralność, ale umieralność z powodu chorób serca. Gdy uwzględniono także poziom aktywności fizycznej, różnice były jeszcze wyraźniejsze. Kobiety najmniej aktywne i siedzące najwięcej umierały o 94 proc. częściej niż najaktywniejsze i najmniej skłonne do siedzenia. W przypadku mężczyzn było to 48 proc.

Zdaniem autorów badań, szkodliwość nadmiernego siedzenia mogą tłumaczyć związane z nim zmiany poziomu trójglicerydów, lipoprotein o dużej gęstości, cholesterolu czy leptyny.

Nauka w Polsce PAP

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Im więcej czasu spędzonego pozycji siedzącej tym...

LDL Cholesterol

LDL Cholesterol

Lipidy i lipoproteiny, takie jak między innymi LDL, występujące w osoczu krwi każdego człowieka. Odgrywają ważną rolę w wielu...

HDL Cholesterol

HDL cholesterol to frakcja cholesterolu o dużej gęstości (High Density Lipoproteins) odpowiedzialna jest za transport powrotny...

Triglicerydy (trójglicerydy)

Kliniczna korelacja pomiędzy stężeniem triglicerydów (trójglicerydów) a częstością występowania choroby niedokrwiennej serca jest...

Tagi Im więcej czasu spędzonego pozycji siedzącej tym...

Grupy Im więcej czasu spędzonego pozycji siedzącej tym...

Grupa Wysiłek

Grupa Wysiłek

Po wysiłku fizycznym miewasz różne dolegliwości? Zastanawiasz się jaki jest związek tych dolegliwości z wysiłkiem? Szybko się męczysz? Porozmawiaj o tym z innymi użytkownikami...

Grupa Sport

Grupa Sport

Grupa dla osób, które nie mogą obejść się bez sportu nawet jeśli chorują na serce oraz osób chcących się dowiedzieć czy ich dolegliwości są związane z uprawianym sportem. Dowiedz...

Grupa Trójglicerydy

Grupa Trójglicerydy

Zastanawiasz się jaki powinien być prawidłowy poziom trójglicerydów? Obawiasz się podwyższonym jego poziomem? Dowiedz się o czym może świadczyć podwyższony poziom trójglicerydów i...