Implantacja stentu korzystna dla dzieci!

Implantacja stentu korzystna dla dzieci!

Interwencja wieńcowa przezskórna nie jest popularna wśród niemowląt i młodszych dzieci z ostrym zespołem wieńcowym w związku ze zwiększonym ryzykiem potencjalnych powikłań. Ostatnie badania naukowe sugerują jednak, że stentowanie tętnicy wieńcowej może być możliwą do wykonania i skuteczną opcją nawet dla dzieci młodszych niż piętnaście miesięcy.

Badania nad bezpieczeństwem stentowania u dzieci

Wcześniej przeprowadzone badania wykazały, że śmiertelność wśród osób dorosłych, u których zaobserwowano zmniejszony przepływ krwi w kierunku serca - znanym jako ostry zespół wieńcowy - może zostać znacznie ograniczona dzięki implantacji stentu. Mimo, że ostry zespół wieńcowy nie jest często spotykany u dzieci, maluchy mogą cierpieć z powodu innych, wrodzonych lub nabytych wad serca, które utrudniają krążenie wieńcowe. W związku ze zwiększonym ryzykiem, jakie wiąże się z interwencją w przepływ krwi w naczyniach krwionośnych u dzieci oraz cewnikowaniem serca, u maluchów nie zaleca się interwencji wieńcowej przezskórnej.

Badania przeprowadzone przez naukowców z San Diego skupiły się na obserwacji siedmiorga dzieci, które przeszły interwencję wieńcową przezskórną między czerwcem 2006 roku a czerwcem roku 2010. Wszyscy badani byli poniżej 18 lat, a czworo z nich miało 15 miesięcy i mniej. Techniki przezskórnej interwencji wieńcowej zastosowane u tych pacjentów to angioplastyka balonowa wieńcowa i stentowanie tętnicy wieńcowej. Do analizy badacze wzięli pod uwagę diagnozy lekarskie, schorzenia dodatkowe, techniki cewnikowania i wyniki przeprowadzonych zabiegów.

Wyniki implantacji stentu u dzieci

We wszystkich siedmiu przypadkach implantacja stentu w proksymalnych częściach tętnic wieńcowych skutkowała ich rewaskularyzacją, a więc poszerzeniem i udrożnieniem. Przed zabiegiem średnia szerokość naczyń krwionośnych dzieci wynosiła 0,65 mm. Angioplastyka balonowa nie zlikwidowała całkowicie zwężenia tętnic dlatego zdecydowano się na implantację stentu o średnicy 2,5 mm u dzieci. Ponowne zwężenie i zakrzepica nie wystąpiły u pacjentów, u których zastosowano implantację stentu o takiej szerokości oraz zastosowano leczenie przeciwpłytkowe.

Badania przeprowadzone przez naukowców z San Diego udowodniły, że stentowanie może być bezpiecznym wyjściem dla dzieci cierpiących z powodu zwężenia tętnic wieńcowych. Wykazano, że taki zabieg może znaleźć zastosowanie nawet w leczeniu niemowląt.

Natalia Świtalska

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Implantacja stentu korzystna dla dzieci!

Angioplastyka (PTCA)

Angioplastyka (PTCA - Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty, przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa) to...

Stent

Stent

W ciągu ostatnich kilku lat znacznie wzrosła liczba zabiegów implantacji stentów. Używane są one w celu leczenia nowych schorzeń...

Stenty metalowe

Stenty metalowe

Zwężenie naczyń wieńcowych, powodowane najczęściej przez blaszkę miażdżycową, prowadzi do wystąpienia dławicy piersiowej albo do...

Stenty pokrywane lekami

Stenty pokrywane lekami

Podstawowa kwalifikacja stentów dzieli je na dwie grupy: metalowe (BMS - Bare Metal Stent) oraz pokrywane lekiem (DES - Drug...

Stenty samorozprężalne

Stenty samorozprężalne

Stent jest to rodzaj perforowanej rurki, która jest zbudowana z cienkiej siateczki wszczepianej do światła naczynia w celu...

Angioplastyka balonowa

Angioplastyka balonowa

Angioplastyka balonowa naczyń wieńcowych, czyli zabieg PTCA (skrót od angielskiej nazwy Percutaneous Transluminal Coronary...

Tagi Implantacja stentu korzystna dla dzieci!

Grupy Implantacja stentu korzystna dla dzieci!

Grupa Dziecko

Grupa Dziecko

Porozmawiaj z innymi rodzicami o wadach serca i schorzeniach układu krążenia waszych dzieci. Dowiedz się gdzie w Polsce najlepiej leczyć dzieci, jakie mają rokowania przy...

Grupa Stent

Grupa Stent

Opowiedz o swoim życiu z założonym stentem, wskazaniach do zabiegu, jego przebiegu i rehabilitacji. Podziel się swoim doświadczeniem lub zapytaj o zakładanie stentów innych...

Grupa Restenoza w stentach

Grupa Restenoza w stentach

Grupa dla osób chcących porozmawiać na temat ryzyka restenozy przy wszczepionych stentach i strachu jaki to ze sobą niesie. Jeśli chcesz podzielić się swoimi obawami lub doradzić...