Infekcje u dzieci a ryzyko udaru niedokrwiennego

Infekcje u dzieci a ryzyko udaru niedokrwiennego

Infekcje są nieodłącznym elementem dzieciństwa. Dzieci są podatne na choroby, ponieważ ich układ immunologiczny nie jest jeszcze dojrzały. Przebyte infekcje nie pozostają jednak obojętne dla organizmu człowieka. Przeprowadzone niedawno badanie wykazało, że powszechne wśród dzieci infekcje mogą znacząco zwiększać ryzyko udaru niedokrwiennego.

Badania nad wpływem infekcji wieku dziecięcego na zdrowie

Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące 2,5 miliona dzieci. Zidentyfikowali 126 przypadków dziecięcego udaru niedokrwiennego. Następnie wybrali 378 zdrowych dzieci do grupy kontrolnej. Okazało się, że 29% dzieci, które doznały udaru miało infekcję w ciągu dwóch dni przed udarem. W okresie 3-7 dni przed udarem 13% dzieci zmagało się z infekcją. Podwyższone ryzyko udaru nie utrzymywało się po miesiącu od infekcji.

Przeprowadzone badanie jest pierwszym, które udowodniło związek pomiędzy infekcją i udarem u dzieci. Naukowcy analizowali dane diagnostyczne oraz radiologiczne dzieci z lat 1993-2007. Ocenili dane medyczne dzieci dotyczące infekcji w okresie dwóch lat przed udarem, a także informacje na temat dzieci z grupy kontrolnej. Średnia wieku dzieci dotkniętych udarem wynosiła 10,5 roku, przy czym najstarsze dziecko miało 19 lat.

Badacze wykazali, że ostre infekcje mają większy wpływ na ryzyko udaru niż przewlekłe infekcje. Co ciekawe, rodzaj infekcji nie ma dużego znaczenia. U dzieci, które przeszły udar występowały zarówno infekcje dróg oddechowych, dróg moczowych, jak i infekcje ucha.

Profilaktyka udaru u dzieci

U większości dzieci z udarem niedokrwiennym diagnozuje się chorobę naczyń krwionośnych mózgu. Dzieci te są najbardziej narażone na kolejny udar. Przeprowadzone badanie może dostarczyć informacji na temat przyczyn arteriopatii. Wiele wskazuje na to, że proces zapalny będący wynikiem infekcji może prowadzić do udaru poprzez uszkodzenie naczyń krwionośnych. Standardowe leczenie udaru niedokrwiennego u dzieci polega na podawaniu leków rozrzedzających krew. Wyniki badania sugerują, że w zapobieganiu kolejnemu udarowi warto skorzystać z leków o działaniu przeciwzapalnym.

Według danych statystycznych około połowa przypadków udaru u dzieci ma postać krwawienia w mózgu. Udar jest jednak rzadkim problemem wśród dzieci. Dużo bardziej powszechne są infekcje wieku dziecięcego. Mimo iż wyniki przeprowadzonego badania mogą być dla rodziców powodem do zmartwień, nie należy spodziewać się, że każda infekcja u dziecka może skończyć się udarem. Naukowcy podejrzewają bowiem, że ryzyko udaru niedokrwiennego może być związane z działaniem rzadkich czynników genetycznych. Infekcje zwiększają prawdopodobieństwo udaru również u osób dorosłych. Udar mózgu jest jedną z czołowych przyczyn śmierci tuż za chorobą serca, rakiem oraz przewlekłymi chorobami dolnych dróg oddechowych. Udar jest także główną przyczyną poważnej niepełnosprawności u dorosłych.

Joanna Brodziak

Źródło: Science Daily

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Infekcje u dzieci a ryzyko udaru niedokrwiennego

Udar mózgu

Udar mózgu

Udar mózgu (łac. Insultus cerebri) jest to ogniskowe lub globalne zaburzenia czynności mózgu o wywołane zaburzeniami przepływu...

Profilaktyka udaru mózgu

Profilaktyka udaru mózgu

W latach 1999-2006 nastąpiło obniżenie ilości zgonów spowodowanych udarem mózgu o 30%. Lekarze przypuszczają, że coraz lepsze...

Ostra anemia a ciche udary u dzieci

Ostra anemia a ciche udary u dzieci

Cichy udar, czyli taki, który nie ma widocznych objawów może powodować długoterminowe uszkodzenia w mózgu. Okazuje się, że takie...

Tagi Infekcje u dzieci a ryzyko udaru niedokrwiennego

Grupy Infekcje u dzieci a ryzyko udaru niedokrwiennego