INR (znormalizowany czas protrombinowy)

INR (znormalizowany czas protrombinowy) to jeden z parametrów oznaczanych w kaogulogramie - badaniu oceniającym krzepliwość krwi.

Na koagulogram składają się oznaczenie wartości: czasu protrombinowego (PT), wskaźnika Quicka (PT%), INR, czasu kaolino-kefalinowego (APTT), czasu trombinowego (TT), stężenie fibrynogenu, poziom D-dimerów, stężenie antytrombiny III. Nie zawsze istnieje konieczność oznaczania wszystkich wymienionych parametrów.

PT oraz INR (INR = PT do potęgi ISI, ISI - stała międzynarodowa) odzwierciedlają sprawność zewnątrzpochodnego układu aktywującego protrombinę. Jest to wartość niezależna od ilości płytek krwi (trombocytów). Im dłuższe PT lub im wyższa wartość INR tym mniejsza skłonność do krzepnięcia krwi. Wydłużenie PT może być objawem niedoborów witaminy K (witamina ta jest konieczna do syntezy osoczowych czynników krzepnięcia), może też być objawem uszkodzenia wątroby, niektórych wrodzonych chorób układu krzepnięcia, jak również efektem działania leków przeciwkrzepliwych (acenokumarol, heparyna). Kontrola INR jest obligatoryjna w czasie terapii doustnymi antykoagulantami (np. acenokumarolem).

APTT odzwierciedla aktywność wewnątrzpochodnego układu aktywacji protrombiny, parametr służy do kontroli leczenia przy pomocy heparyny (zakrzepica żylna, zator płucny itp). APTT wydłuża się także u hemofilików i w chorobie von Willenbradna. APTT skraca się w stanach nadkrzepliwości.

Normy laboratoryjne podstawowych parametrów:

  • PT: 12-18 sek.
  • INR: 0,8-1,2
  • PT%: 80-120 sek.
  • APTT: 37-46 sek.
  • Fibrynogen: 200-400mg/dl

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły INR

Leki przeciwpłytkowe

Leki przeciwpłytkowe

Do leków przeciwpłytkowych należą: Kwas acetylosalicylowy Działanie przeciwpłytkowe tego związku polega na nieodwracalnym...

Acenokumarol

Acenokumarol jest pochodną kumaryny. Związek hamuje powstawanie aktywnych metabolitów witaminy K, które są konieczne do syntezy...

Leczenie przeciwkrzepliwe

Leczenie przeciwkrzepliwe, czyli uniemożliwiające powstawanie skrzeplin w naczyniach krwionośnych lub też rozpuszczające takie,...

APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)

APTT to skrót od nazwy jednego z parametrów oceniających wydolność układu krzepnięcia krwi. Parametr jest również znany jako czas...

Budowa krwi

Budowa krwi

Krew składa się z osocze i elementów komórkowych. Osocze W skład osocza wchodzą substancje takie jak czynniki krzepnięcia oraz...

Tagi INR

Grupy INR

Grupa Krew

Grupa Krew

Porozmawiaj o przyczynach rozmaitych krwotoków i prawidłowych parametrach krwi. Pomóż w interpretacji wyników krwi innych użytkowników lub poproś ich o pomoc przy swoich wynikach....

Grupa Wskaźnik INR

Grupa Wskaźnik INR

Masz problem z krzepliwością krwi? Regularnie badasz wskaźnik INR? Porozmawiaj z innymi użytkownikami forum o metodach wpływania na krzepliwość krwi, lekach oraz aparatach do...