Insulina

Insulina

Insulina jest hormonem produkowanym przez komórki beta trzustki. Insulina wpływa na przemiany węglowodanowe, lipidowe i białkowe, jest bardzo istotnym hormonem anabolicznym regulującym prawidłowy metabolizm ustroju.

Zmniejszenie stężenia glukozy we krwi, najbardziej znany efekt działania insuliny, jest wypadkową licznych reakcji przebiegających dzięki odpowiedniemu stężeniu tego hormonu. Insulina zwiększa dokomórkowy transport glukozy oraz jej zużycie w komórkach, zmniejsza ilość oddawanej glukozy z wątroby oraz aktywuje glikogenezę (proces magazynowania glukozy w wątrobie w postaci glikogenu).

Substytucja insuliny

Substytucja insuliny jest absolutnie konieczna u chorych na cukrzycę typu 1. Odpowiednie insuliny podaje się także kobietom z cukrzyca ciężarnych, diabetykom (niezależnie od typu cukrzycy) w stanach ostrych jak zawał serca czy ciężkie choroby infekcyjne. Chorzy na cukrzycę typu 2 muszą rozpocząć przyjmowanie insuliny w chwili, gdy leki doustne przestają zapewniać prawidłową kontrolę glikemii.

Podział insulin

Istnieje kilka podziałów insulin. Praktyczne zastosowanie ma szczególnie podział pod względem czasu działania oraz podziała na insuliny ludzkie, analogowe i zwierzęce (wieprzowe).

Czas działania insliny

Ze względu na czas działania insuliny dzielimy na:

  • insuliny szybko działające (analogi) np. aspart, lispro;
  • insuliny krótko działające np. insulina neutralna, ludzka;
  • insuliny o średnio długim czasie działania np. insulina izofanowa czy zawiesina insuliny cynkowej;
  • analogi o przedłużonym okresie działania np. insulina detemir;
  • insuliny o długim okresie działania np. krystaliczna zawiesina insuliny cynkowej;
  • insuliny złożone, np. insulina asprat z zawiesiną protaminową insuliny aspart (analog).

Dawkowanie insulin

Dawkowanie insulin jest ustalane indywidualnie dla konkretnego pacjenta z uwzględnieniem jakości i ilości posiłków oraz aktywności fizycznej. Podstawowe zapotrzebowanie na insulinę wynosi około 0,5-1 j.m / kg. m.c. Istnieje wiele strategi podawania (ilość wstrzyknięć), które również dobiera się dla konkretnego pacjenta.

Pharmindex Kompendium Leków 2007

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Insulina

Cukrzyca

Cukrzyca

Cukrzyca jest chorobą wynikającą z zaburzeń metabolizmu glukozy. Przyczyną tych zaburzeń jest względny lub bezwzględny niedobór...

Hipoglikemia

Hipoglikemia to termin określający sytuacje, w której stężenie glukozy we krwi jest niższe od przyjętych norm. Prawidłowe...

Objawy cukrzycy

Objawy cukrzycy zależą od typu choroby, znaczna cześć przypadków cukrzycy typu drugiego rozwija się bezobjawowo.[[ranking]]...

Ból trzustki

Trzustka jest narządem położonym w lewym, górnym kwadrancie jamy brzusznej, do tyłu do żołądka i pomiędzy śledzioną a dwunastnicą...

Budowa krwi

Budowa krwi

Krew składa się z osocze i elementów komórkowych. Osocze W skład osocza wchodzą substancje takie jak czynniki krzepnięcia oraz...

Polineuropatia cukrzycowa

Polineurapatia cukrzycowa to termin określający uszkodzenia obejmujące czuciowe, ruchowe i autonomiczne włókna nerwowe osoby...

Leki stosowane w cukrzycy typu 2

Cukrzyca typu drugiego to stan względnego niedoboru insuliny. Komórki beta trzustki odpowiedzialne za produkcję tego hormonu...

Tagi Insulina

Grupy Insulina

Grupa Leki

Grupa Leki

Dowiedz się o skutkach ubocznych stosowania konkretnych leków, z czym można dany lek łączyć, jak należy postępować, gdy chce się go odstawić oraz które leki można stosować...

Grupa Cukier

Grupa Cukier

Masz podwyższony cukier? Nie wiesz jak go obniżyć? Zapytaj o to osoby, którym się to udało. Ponadto, dowiedz się jakie są normy glukozy w zdrowym organizmie i jak ograniczyć...