Jak kanały jonowe regulują bicie serca?

Jak kanały jonowe regulują bicie serca?

Elektryczne sygnały regulują rytmiczne skurcze mięśnia sercowego, kontrolując w ten sposób bicie serca. Na skutek zakłóceń w wysyłaniu sygnałów elektrycznych może dojść nawet do śmierci człowieka. Naukowcy z Uniwersytetu w Monachium ustalili niedawno, w jaki sposób poszczególne kanały jonowe, znajdujące się w błonach kardiomiocytów, zapewniają prawidłowe bicie serca.

Kanały jonowe a praca serca

Bicie serca jest wynikiem rytmicznych skurczów mięśnia sercowego, który jest kontrolowany przez elektryczne sygnały znane jako potencjał czynnościowy. Potencjał czynnościowy jest wynikiem kontrolowanego napływu jonów do komórek mięśnia sercowego poprzez kanały w ich błonach komórkowych. Proces ten nosi miano depolaryzacji. Po depolaryzacji ma miejsce repolaryzacja, czyli proces polegający na odpływie jonów, który przywraca pierwotny stan komórek. Jeśli długość fazy repolaryzacji jest nieodpowiednia, znacznie zwiększa się ryzyko arytmii serca i nagłej śmierci sercowej. Niemieccy naukowcy opisali nową funkcję kanałów HCN w sercu. Cztery podtypy kanałów HCN są już znane i wiadomo, że odgrywają kluczową rolę w procesie repolaryzacji. Prąd jonów, które przepływają przez te kanały jest często określany jako prąd rozrusznikowy ze względu na swoje znaczenie w kontroli rytmu serca.

Już od pewnego czasu naukowcy wiedzieli, że kanały jonowe HCN są obecne w komórkach rozrusznikowych w węźle zatokowym serca. Komórki te wykazują spontaniczną aktywność elektryczną, a ich kanały jonowe w określonych warunkach przyczyniają się do wzrostu rytmu serca. Jednak nie było wiadomo, jaką rolę spełniają kanały HCN w prawidłowej funkcji skurczowej mięśnia sercowego.

Badania nad kanałami jonowymi

Badania przeprowadzono na zwierzętach, które pozbawione były jednego podtypu białek kanału HCN. Naukowcy zaobserwowali u nich wyraźne skrócenie fazy repolaryzacji, która następuje po potencjale czynnościowym w części mięśnia sercowego poddanej skurczom. Wyniki badań pokazują, że kanały jonowe HCN są ważne dla prawidłowej repolaryzacji. Być może ustalenia monachijskich naukowców znajdą praktyczne zastosowanie.

Joanna Brodziak

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Jak kanały jonowe regulują bicie serca?

Anatomia serca

Anatomia serca

Serce (cor s. cardia) jest narządem ośrodkowym układu naczyniowego określanym przez anatomów jako mięsień wydrążony, odgrywający...

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Praca serca

Serce w czasie spoczynku wykonuje 70-75 skurczów na minutę. Objętość krwi wyrzucana z jednej komory podczas skurczu wynosi ok. 70...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Rytm zatokowy

Rytm zatokowy to prawidłowy rytm zdrowego serca. Pobudzenie powstaje w węźle zatokowym, następnie rozprzestrzenia się po...

Tagi Jak kanały jonowe regulują bicie serca?

Grupy Jak kanały jonowe regulują bicie serca?

Grupa Arytmia serca

Grupa Arytmia serca

Jeśli tak jak wiele innych osób cierpisz na arytmię serca porozmawiaj o tym. Podziel się swoimi dolegliwościami oraz jak sobie z nimi radzisz. Dowiedz się więcej o metodach...

Grupa Częstoskurcz

Grupa Częstoskurcz

Grupa dla osób zmagających się z częstoskurczami. Porozmawiaj, podziel się swoimi obserwacjami oraz sposobami na przetrwanie napadów częstoskurczu. Dowiedz się o możliwej...

Grupa Dodatkowe skurcze

Grupa Dodatkowe skurcze

Jeśli miewasz napady dodatkowych skurczy lub towarzyszą Ci one nawet codziennie dowiedz się jak radzą sobie z nimi inni. Opowiedz o przebiegu i konsekwencjach dodatkowych skurczy...