Jak skutecznie zapobiegać kolejnym udarom?

Jak skutecznie zapobiegać kolejnym udarom?

Badania kliniczne przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały, że dzięki intensywnej opiece medycznej pacjenci po przebytym udarze byli mniej narażeni na kolejny udar i śmierć niż chorzy, którzy zostali poddani stentowaniu naczyń mózgowych i przyjmowali leki. Badane osoby stosowały codziennie leki rozrzedzające krew, ponadto kontrolowano ich ciśnienie krwi oraz poziom cholesterolu. Wbrew oczekiwaniom badaczy, wyniki testów wskazały na wyraźny wzrost liczby udarów i zgonów wśród pacjentów po stentowaniu.

Badania nad skutecznością leczenia pacjentów po udarze

W badaniu udział wzięło 451 pacjentów. Oprócz intensywnej terapii, u połowy z nich zastosowano samorozprężalny stent, który rozszerza główną tętnicę w mózgu i ułatwia przepływ krwi. W tej właśnie grupie badanych liczba udarów była większa, co mogło być spowodowane przemieszczeniem się płytek miażdżycowych w tętnicach na skutek kontaktu ze stentem. Naukowcy podkreślają, że uczestnicy badań należeli do grupy największego ryzyka. Zwężenie ich tętnic wynosiło od 70 do 99%. Pacjenci po udarze z umiarkowanym zwężeniem tętnic (50-69%) byli wykluczeni z badań, ponieważ ryzyko kolejnego udaru było u nich stosunkowo niskie, a potencjalne korzyści związane ze stentowaniem były nikłe. Celem badania było dostarczenie odpowiedzi na proste pytanie: jak zapobiec kolejnemu udarowi u osób znajdujących się w grupie wysokiego ryzyka? Mimo iż stentowanie jest powszechnie stosowane, okazało się, że nie jest to zbyt dobra metoda leczenia pacjentów po udarze.

Wyniki badań nad leczeniem po udarze

Podczas 30-dniowych badań naukowcy monitorowali stan zdrowia pacjentów. Sprawdzali, czy badane osoby nie przeszły kolejnego udaru, notowali także zgony. Badacze zakładali, że połączenie intensywnej terapii i stentowania przyniesie pożądane rezultaty i zmniejszy ryzyko kolejnego udaru lub śmierci o 35% w ciągu dwóch lat. Ku ich zdziwieniu okazało się, że aż 14,7% pacjentów w grupie osób poddanych stentowaniu przeszło kolejny udar lub zmarło w ciągu 30 dni od rozpoczęcia badań. Dla kontrastu odsetek udarów lub zgonów w drugiej grupie wynosił zaledwie 5,8%. W ciągu 30 dni odnotowano 5 zgonów na skutek udaru w grupie stentowanych pacjentów i jeden zgon nie mający związku z udarem w grupie osób przyjmujących jedynie leki. Po 30 dniach badania weszły w kolejną fazę - rocznej obserwacji stanu zdrowia badanych. W tym czasie aż 20,5% osób po stentowaniu i 11,5% chorych przyjmujących tylko leki przeszło kolejny udar lub zmarło. Wszyscy pacjenci będą poddani obserwacji przez dwa lata w celu ustalenia długofalowych skutków obu metod leczenia.

Wyniki badań amerykańskich naukowców są jednoznaczne - u pacjentów po udarze, których tętnice są zwężone w stopniu przekraczającym 70% intensywna terapia lekami jest wyraźnie skuteczniejsza od stentowania.

Joanna Brodziak

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Jak skutecznie zapobiegać kolejnym udarom?

Udar mózgu

Udar mózgu

Udar mózgu (łac. Insultus cerebri) jest to ogniskowe lub globalne zaburzenia czynności mózgu o wywołane zaburzeniami przepływu...

Stent

Stent

W ciągu ostatnich kilku lat znacznie wzrosła liczba zabiegów implantacji stentów. Używane są one w celu leczenia nowych schorzeń...

Stenty metalowe

Stenty metalowe

Zwężenie naczyń wieńcowych, powodowane najczęściej przez blaszkę miażdżycową, prowadzi do wystąpienia dławicy piersiowej albo do...

Stenty pokrywane lekami

Stenty pokrywane lekami

Podstawowa kwalifikacja stentów dzieli je na dwie grupy: metalowe (BMS - Bare Metal Stent) oraz pokrywane lekiem (DES - Drug...

Stenty samorozprężalne

Stenty samorozprężalne

Stent jest to rodzaj perforowanej rurki, która jest zbudowana z cienkiej siateczki wszczepianej do światła naczynia w celu...

Tagi Jak skutecznie zapobiegać kolejnym udarom?

Grupy Jak skutecznie zapobiegać kolejnym udarom?

Grupa Udar mózgu

Grupa Udar mózgu

Grupa dla osób, które przeszły udar mózgu lub żyją z takimi osobami. Dowiedz się czego można się spodziewać po udarze niedokrwiennym mózgu, jakie są jego przyczyny i komplikacje.

Grupa Stent

Grupa Stent

Opowiedz o swoim życiu z założonym stentem, wskazaniach do zabiegu, jego przebiegu i rehabilitacji. Podziel się swoim doświadczeniem lub zapytaj o zakładanie stentów innych...

Grupa Restenoza w stentach

Grupa Restenoza w stentach

Grupa dla osób chcących porozmawiać na temat ryzyka restenozy przy wszczepionych stentach i strachu jaki to ze sobą niesie. Jeśli chcesz podzielić się swoimi obawami lub doradzić...