Jaskra

Jaskra

Jaskra jest złożoną chorobą. W środowisku okulistów można się spotkać z opinią, że jest to nie jedna a zespół chorób, których wspólną cechą jest neuropatia (uszkodzenie) nerwu wzrokowego.

Typowemu obrazowi tarczy nerwu wzrokowego w badaniu dna oka towarzyszy postępujące uszkodzenie nerwu wzrokowego, charakterystyczne ubytki w polu widzenia oraz typowa ewolucja tych zmian. Wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego nie jest koniecznym warunkiem do rozpoznania jaskry.

Jaskra może być pierwotna, wrodzona i wtórna. Najczęściej spotykana jest postać pierwotna prosta z otwartym kątem przesączania. Ta odmiana choroby bardzo długo pozostaje bezobjawowa. Zamykanie się kąta przesączania prowadzi do stanu zwanego atakiem jaskry.

Wiele schorzeń może wtórnie wywoływać jaskrę. Są wśród nich choroby typowo okulistyczne jak pseudoeksfoliacja czy różnego typu guzy gałki ocznej. Jaskra może także rozwinąć się na tle zmian wywołanych urazem, np. po zwichnięciu soczewki. Niektóre leki mogą wywoływać jaskrę - jest to np. możliwe działanie niepożądane długotrwałej terapii sterydowej. Wtórna jaskra może także rozwinąć się na tle retinopatii cukrzycowej.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Jaskra

Chwilowa utrata wzroku

Chwilowa utrata wzroku

Chwilowa utrata wzroku może mieć przyczyny krążeniowe. Siatkówka - błona sensoryczna oka, odpowiedzialna za odbiór (percepcję)...

Retinopatia cukrzycowa

Retinopatia cukrzycowa

Retinopatia cukrzycowa jest odmianą mikroangiopatii (uszkodzenia drobnych naczyń) dotykającej naczyń siatkówki oka. Postępujące...

Tagi Jaskra

Grupy Jaskra

Grupa Zaburzenia wzroku

Grupa Zaburzenia wzroku

Zaburzenia wzroku utrudniają Ci życie a okulista nie stwierdza wady? Być może zaburzenia wzroku to tylko objaw innej choroby. Porozmawiaj o przyczynach i skutkach zaburzenia...