Sole potasu

Sole potasu są podawane w stanach umiarkowanej hipokaliemii (jeśli hipokaliemia jest znaczna, lub współistnieją zaburzenia wchłaniania, potas podaje się w postaci dożylnej) oraz profilaktycznie, w celu zapobiegania wystąpienia hipokaliemii. Jony potasu są wypłukiwane z organizmu przez większość leków moczopędnych.

Spadek stężenia jonów potasu we krwi wiąże się z ryzykiem wystąpienia nadkomorowych zaburzeń rytmu (skurcze dodatkowe, częstoskurcze, migotanie przedsionków) oraz arytmii komorowych, w tym torsady i migotania komór (nagły zgon sercowy).

Jony potasu odgrywają bardzo istotną role w utrzymywaniu równowagi kwasowo-zasadowej i wodnej organizmu, w wielu procesach wewnątrzkomórkowych, enzymatycznych, metabolicznych. Wpływa na poprawne funkcjonowanie nie tylko układu sercowo-naczyniowego, ale także układu nerwowego i pracę mięśni.

Pharmindex Kompendium Leków 2007

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Sole potasu

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Potas i magnez

Potas jest jonem głównie wewnątrzkomórkowym, jego stężenie w surowicy krwi wynosi 3,5-5,0 mmol/ml. Norma stężenia jonów magnezu w...

Hipokaliemia

Hipokaliemia to stan, w którym stężenie jonów potasu (K) w surowicy krwi jest poniżej wartości przewidywanych przez normy...

Diuretyki (leki moczopędne)

Diuretyki (leki moczopędne) są jedną z najczęściej stosowanych grup leków w kardiologii. Zwiększenie diurezy, czyli wydalania...

Dieta bogata w potas

Dieta bogata w potas

Potas jest jonem głównie wewnątrzkomórkowym. Jego stężenie we krwi zawiera się w przedziale 3,5-4,5 mmol/L. Prawidłowe stężenia...

Tagi Sole potasu

Grupy Sole potasu

Grupa Leki

Grupa Leki

Dowiedz się o skutkach ubocznych stosowania konkretnych leków, z czym można dany lek łączyć, jak należy postępować, gdy chce się go odstawić oraz które leki można stosować...

Grupa Potas

Grupa Potas

Dowiedz się tutaj jak objawia się niedobór potasu w organizmie oraz jak najlepiej go uzupełnić stosując suplementy diety lub zmieniając dietę.