Kardiomegalia

Kardiomegalia to powiększenie sylwetki serca. Nie jest to choroba sama w sobie, lecz objaw pewnych nieprawidłowości.

Przyczyną powiększenia sylwetki serca może być kardiomiopatia (rozstrzeniowa, przerostowa, tachyarytmiczna). Do kardiomegalii może doprowadzić szereg chorób metabolicznych. Dla przykładu, serce dzieci urodzonych przez matki chore na cukrzycę, może być powiększone przez kilka pierwszych tygodni życia. Jest to efekt zaburzeń metabolicznych w organizmie matki i ich wpływu na rozwój płodu.

Sylwetka serca jest także powiększona w przebiegu chorób spichrzeniowych, zaburzeń endokrynologicznych (choroby tarczycy), w chorobach układu oddechowego (zapalenie płuc, niedodma), wreszcie w zapaleniu mięśnia sercowego czy zapaleniu wsierdzia.

U osób dorosłych powiększenie sylwetki serca jest najczęściej związane z długotrwałym, źle leczonym (lub nieleczonym w ogóle) nadciśnieniem tętniczym, wadami zastawkowymi lub chorobami płuc (POChP, astma, niedodma, pylice). Choroby układu oddechowego powodują przerost prawej komory serca. Nadciśnienie tętnicze powoduje przerost lewej komory. Z czasem zmiany mogą jednak objąć cały mięsień sercowy. Niegdyś taki stan był nazywany sercem bawolim.

Kardiomegalii mogą towarzyszyć szeroko pojęte objawy niewydolności mięśnia sercowego.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Kardiomegalia

Anatomia serca

Anatomia serca

Serce (cor s. cardia) jest narządem ośrodkowym układu naczyniowego określanym przez anatomów jako mięsień wydrążony, odgrywający...

Zapalenie mięśnia sercowego

Zapalenie mięśnia sercowego dotyczący komórek mięśniowych, naczyń i tkanki śródmiąższowej. Ze względu na przyczynę wywołującą...

Zapalenie wsierdzia

Wsierdzie to wewnętrzna błona wyścielająca jamy serca. Zapaleniem wsierdzia nazywamy proces zapalny toczący się we wsierdziu....

Niewydolność serca

Niewydolność serca

Niewydolność serca (niewydolność krążenia, Insufficiaentia cordis (circulatoriae)) jest to zespół objawów spowodowanych...

Wady serca u dorosłych

Wady serca u dorosłych

Wady serca u dorosłych to m.in: zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej), zespół Eisenmengera, zawał serca...

Wady serca u dzieci

Wady serca u dzieci

Wady serca i układu krążenia to najczęstsze wady wrodzone, które występują u około 1% żywo urodzonych noworodków. Niewykryte w...

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze (Hypertensio arterialis) jest to choroba układu krążenia polegająca na stałym lub okresowym podwyższeniu...

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

Kardiomiopatia rozstrzeniowa (kardiomiopatia zastoinowa, DCM) to choroba mięśnia sercowego, prowadząca do zmniejszenia jego...

Kardiomiopatia przerostowa

Kardiomiopatia przerostowa (hypertrophic cardiomyopathy, HCM) oznacza idiopatyczny lub pierwotny przerost mięśnia serca (wzrost...

Choroby spichrzeniowe

Choroby spichrzeniowe

Choroby spichrzeniowe to wrodzone defekty metaboliczne, których przyczyną jest brak lub niewystarczająca aktywność różnych...

Tagi Kardiomegalia

Grupy Kardiomegalia

Grupa Kardiomiopatia

Grupa Kardiomiopatia

Porozmawiaj o kardiomiopatii i ograniczeniach jakie ze sobą niesie. Dowiedz się czy przy kardiomiopatii sport jest wykluczony oraz jak leczyć to schorzenie.

Grupa Powiększenie komory

Grupa Powiększenie komory

Grupa dla osób żyjących z powiększoną komorą serca. Dołącz do niej i opowiedz o życiu z tą wadą oraz dowiedz się z czym się wiąże, jeśli lekarze dopiero zdiagnozowali u Ciebie...

Grupa Przerost serca

Grupa Przerost serca

Duże nie zawsze oznacza zdrowe. Tak jest też w przypadku serca, które może ulec przerostowi, np. na skutek uprawianego sportu. Dowiedz się więcej o przyczynach i konsekwencjach...