Klomipramina

Klomipramina to związek z grupy trójpierścieniowych antydepresantów. Leki te zmniejszają dolegliwości lękowe, fobie, są stosowane w różnych stanach depresyjnych, również w leczeniu schizofrenii.

Mechanizm działania leków z tej grupy polega na blokowaniu wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Są to neurotransmitory, czyli substancje pośredniczące w przekazywaniu pobudzenia między komórkami nerwowymi. Zburzenia stężenia serotoniny są jedną z przyczyn chorób depresyjnych i lękowych (nerwice natręctw, lęki uogólnione, lęki napadowe itp).

Trójpierścieniowe leki antydepresyjne wpływają również na receptory adrenergiczne, histaminowe i cholinergiczne, stąd możliwe są pewne działania niepożądane. Mogą wystąpić ortostatyczne spadki ciśnienia. Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu leków antyarytmicznych i przeciwdepresyjnych z opisywanej grupy, możliwe jest wystąpienie zaburzeń rytmu.

Klomipramina i inne podobne leki mogą również powodować zaburzenia w oddawaniu moczu, szczególnie u mężczyzn z przerostem prostaty.

Inne związki z grupy trójpierścieniowych antydepresantów: amitryptylina, dezypramina, imipramina, doksepina.

Pharmindex Kompendium Leków 2007

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Klomipramina

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna jest to spadek ciśnienia skurczowego krwi o ponad 20 mmHg lub spadek ciśnienia rozkurczowego o ponad 10...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Sertralina

Sertralina to substancja z grupy antydepresantów. Sertralina jest lekiem nowej generacji, podobnie jak trójpierścieniowe leki...

Depresja

Depresja

Depresja jest to złożona jednostka chorobowa, u podłoża której upatruje się występowanie zaburzeń w stężeniach neurotransmiterów...

Hiperycyna (wyciąg z dziurawca)

Hiperycyna (wyciąg z dziurawca)

Główną substancją czynną wyciągu z dziurawca jest hiperycyna. Związek ten jest inhibitorem MAO (enzym rozkładający niektóre...

Fluoksetyna

Fluoksetyna to substancja z grupy antydepresantów, którego mechanizm działania polega na wybiórczym hamowaniu wychwytu zwrotnego...

Mianseryna

Mianseryna to lek antydepresyjny nowej generacji, substancja o strukturze czteropierścieniowej, pochodna piperazynoazepiny....

Leki przeciwdepresyjne

Leki przeciwdepresyjne stosowane w farmakoterapii zaburzeń depresyjnych modulują transmisję neuronalną pomiędzy poszczególnymi...

Polipragmazja

Polipragmazja

Polipragmazja to termin określający sytuację, w której chory przyjmuje jednocześnie więcej niż kilka leków. Niestety, w przypadku...

Tagi Klomipramina

Grupy Klomipramina

Grupa Leki

Grupa Leki

Dowiedz się o skutkach ubocznych stosowania konkretnych leków, z czym można dany lek łączyć, jak należy postępować, gdy chce się go odstawić oraz które leki można stosować...

Grupa Lęk, strach i nerwica natręctw

Grupa Lęk, strach i nerwica natręctw

Jeśli miewasz stany lękowe oraz cierpisz na jakieś fobie nie jesteś z tym sam. Znajdziesz tu wiele osób, które udzielą Ci wsparcia i z którymi porozmawiasz o przyczynach i...

Grupa Depresja

Grupa Depresja

Nagle Twoje życie straciło sens? Nic już Cię nie cieszy? Może masz depresję... Porozmawiaj o tym z innymi użytkownikami. Wymień się z nimi doświadczeniami o objawach i leczeniu...