Komórki macierzyste szpiku kostnego w leczeniu ciężkich postaci udaru

Komórki macierzyste szpiku kostnego w leczeniu ciężkich postaci udaru

Przełomowe badania przeprowadzone przez naukowców z Houston w Teksasie wskazują na potencjał komórek macierzystych szpiku kostnego w leczeniu ciężkich postaci udaru. Badacze pobrali szpik kostny z grzebienia biodrowego pacjentów po ciężkim udarze, oddzielili komórki macierzyste i podali je dożylnie. Wiele wskazuje na to, że metoda ta jest skuteczna i bezpieczna, jednak zanim stanie się stałym elementem terapii po udarze, konieczne są dalsze badania.

Badania nad komórkami macierzystymi

Komórki macierzyste szpiku kostnego mają duży potencjał w leczeniu pacjentów po udarze, ale naukowcy za swój priorytet stawiają bezpieczeństwo, w związku z czym prowadzą dwa kolejne badania. Mają one za zadanie ustalić skuteczność i bezpieczeństwo terapii komórkami macierzystymi. Co ciekawe, jedna z testowanych metod leczenia może być zastosowana nawet 19 dni po udarze.

Wyniki przeprowadzonych dotąd badań są obiecujące. Żadna z badanych dziesięciu osób nie doznała poważnych skutków ubocznych w wyniku dożylnego podania komórek macierzystych szpiku kostnego. Mimo iż uwaga naukowców skupiona była nie tyle na skuteczności, co bezpieczeństwie terapii, porównanie wyników leczenia z grupą kontrolną, która była leczona w sposób tradycyjny, w kilku przypadkach wykazało poprawę stanu zdrowia. Jednak ten rodzaj analizy ma swoje ograniczenia.

Znaczenie badań nad komórkami macierzystymi

Udar zajmuje trzecie, niechlubne miejsce wśród najczęstszych przyczyn śmierci. Jest to również czołowy czynnik przyczyniający się do niepełnosprawności. Udar ma miejsce wówczas, gdy przepływ krwi do mózgu jest zakłócony na skutek zatoru lub zerwania tętnicy, co powoduje niedotlenienie mózgu. W samych Stanach Zjednoczonych co 40 sekund ktoś przechodzi udar, przy czym zaledwie u około jednej trzeciej pacjentów terapia lekami przeciwzakrzepowymi jest skuteczna. W związku z tym naukowcy poszukują innych metod leczenia pacjentów po udarze.

Zastosowanie komórek macierzystych szpiku kostnego może okazać się strzałem w dziesiątkę, zwłaszcza że inne badania wykorzystujące te komórki wskazują na ich skuteczność. Obecnie stosunkowo dużą popularnością cieszy się pobieranie komórek macierzystych tuż po porodzie wraz z krwią z pępowiny noworodka. Udowodniono bowiem, że w przypadku poważnych chorób w późniejszym okresie życia komórki mogą przysłużyć się jego leczeniu. Niestety, nie wszystkich rodziców stać na pobranie i przechowywanie krwi pępowinowej, ale istnieje szansa na to, że wraz z upływem czasu ta procedura stanie się tańsza i bardziej rozpowszechniona.

Udar mózgu zagraża życiu i zdrowiu pacjenta, a skuteczność stosowanych terapii pozostawia wiele do życzenia. Nic więc dziwnego, że naukowcy wiążą duże nadzieje z nowymi metodami leczenia chorych po udarze. Jedną z takich metod jest terapia komórkami macierzystymi pobranymi ze szpiku kostnego. Jeśli kolejne badania wykażą bezpieczeństwo takiej formy leczenia i jej skuteczność, szanse na bardziej efektywną pomoc pacjentom po udarze znacznie wzrosną.

Joanna Brodziak

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Komórki macierzyste szpiku kostnego w leczeniu...

Udar mózgu

Udar mózgu

Udar mózgu (łac. Insultus cerebri) jest to ogniskowe lub globalne zaburzenia czynności mózgu o wywołane zaburzeniami przepływu...

Profilaktyka udaru mózgu

Profilaktyka udaru mózgu

W latach 1999-2006 nastąpiło obniżenie ilości zgonów spowodowanych udarem mózgu o 30%. Lekarze przypuszczają, że coraz lepsze...

Witamina E a udar mózgu

Witamina E a udar mózgu

Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda odkryli, że witamina E nieznacznie zwiększa ryzyko udaru krwotocznego jednocześnie zmniejszając...

Hałas drogowy podnosi ryzyko udaru

Hałas drogowy podnosi ryzyko udaru

Stałe narażenie na duży hałas pochodzący z ruchu drogowego może prowadzić do podwyższonego ryzyka udaru, szczególnie u osób po...

Tagi Komórki macierzyste szpiku kostnego w leczeniu...

Grupy Komórki macierzyste szpiku kostnego w leczeniu...

Grupa Udar mózgu

Grupa Udar mózgu

Grupa dla osób, które przeszły udar mózgu lub żyją z takimi osobami. Dowiedz się czego można się spodziewać po udarze niedokrwiennym mózgu, jakie są jego przyczyny i komplikacje.