Komputerowy model sprawdzi skuteczność leków na arytmię!

Komputerowy model sprawdzi skuteczność leków na arytmię!

Naukowcy opracowali dokładny komputerowy model, który ma za zadanie testować skuteczność leków na arytmię lub nieprawidłowy rytm serca zanim środki te zostaną podane chorym. Nowe narzędzie może pomóc lekarzom w sprawdzeniu leków na arytmię na wczesnym etapie ich produkcji. Komputerowy model ma mieć swoje zastosowanie również w chwili przepisywania leków poszczególnym pacjentom, gdy konieczne jest optymalne dobranie specyfiku do potrzeb chorego.

Komputerowy model a opracowywanie leków

Wynalezienie leków na arytmię jest bardzo trudne, ponieważ ciężko jest przewidzieć, jak medykamenty wpłyną na złożone procesy zachodzące w sercu jeszcze przed etapem badań klinicznych. Urządzenie zaprojektowane przez amerykańskich naukowców może przysłużyć się w rozwiązaniu tego problemu poprzez dostarczenie informacji na temat potencjalnego wpływu leków na rytm serca.

Testowanie leków na arytmię na ludziach jest bardzo ryzykowne. W latach 80. XX wieku naukowcy byli w zaawansowanej fazie opracowywania leków na arytmię, jednak zmuszeni byli przerwać badania, gdy okazało się, że testowany lek zawierający flekainid ponad trzykrotnie zwiększał ryzyko nagłej śmierci sercowej. Nikt nie był w stanie ustalić, dlaczego doszło do tak poważnego skutku ubocznego leku, ale dzięki najnowszej zdobyczy technologicznej możliwe było ponowne zbadanie tej sprawy. Naukowcy postanowili sprawdzić również wpływ lidokainy na serce. Okazało się, że substancja ta jest bezpieczną alternatywą w leczeniu arytmii, podczas gdy flekainid zamiast leczyć arytmię, przyczyniał się do jej wystąpienia. Dodatkową zaletą komputerowego modelu była możliwość obserwacji, w jaki sposób flekainid powoduje nieregularny rytm serca. Naukowcy podkreślają także kolejną mocną stronę urządzenia - jest ono w stanie prowadzić wiele procesów jednocześnie. Dzięki temu można testować leki w różnych sytuacjach, a nawet badać interakcje różnych środków.

Praktyczne zastosowanie komputerowego modelu

Aby potwierdzić wyniki badań, naukowcy zastosowali flekainid i lidokainę podczas leczenia serca u królików. Testy na zwierzętach potwierdziły symulację komputerową rytmu serca i stężenia leków, które wywoływały skutki uboczne. Naukowcy mają nadzieję, że opracowany przez nich model przysłuży się podczas wirtualnych testów nowych leków. Może on również przyspieszyć tempo odkryć w dziedzinie leków na arytmię, co ma ogromne znaczenie w dzisiejszych czasach. Obecnie miliony osób zmagają się z arytmią, której leczenie nierzadko jest mało skuteczne lub negatywnie wpływa na jakość życia.

Arytmia utrudnia normalne funkcjonowanie milionom osób. Opracowanie skutecznego leku na tę chorobę pozwoliłoby im żyć tak, jak innym ludziom. Jednak dotychczas wynalezienie środka na arytmię już na wczesnym etapie było uniemożliwione poprzez duże ryzyko dla osób testujących leki. Dzięki komputerowemu modelowi, który sprawdza skuteczność poszczególnych medykamentów, możliwe jest wytworzenia leków o optymalnym działaniu z minimalną liczbą skutków ubocznych dla organizmu chorego.

Joanna Brodziak

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Komputerowy model sprawdzi skuteczność leków na...

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Leczenie arytmii w ciąży

Leczenie arytmii w ciąży

Leczenie farmakologiczne arytmii u kobiet ciężarnych jest trudnym zagadnieniem z uwagi na kilka aspektów. Oczywiście na pierwszy...

Leki antyarytmiczne w ciąży

Bezpieczeństwo stosowania danego leku antyarytmicznego w czasie ciąży określa się za pomocą pięciostopniowej (kategorie: A, B, C,...

Tagi Komputerowy model sprawdzi skuteczność leków na...

Grupy Komputerowy model sprawdzi skuteczność leków na...

Grupa Arytmia serca

Grupa Arytmia serca

Jeśli tak jak wiele innych osób cierpisz na arytmię serca porozmawiaj o tym. Podziel się swoimi dolegliwościami oraz jak sobie z nimi radzisz. Dowiedz się więcej o metodach...

Grupa Leki

Grupa Leki

Dowiedz się o skutkach ubocznych stosowania konkretnych leków, z czym można dany lek łączyć, jak należy postępować, gdy chce się go odstawić oraz które leki można stosować...