Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna (IABP - Intra-Aortic Balloon Pump) jest metodą mechanicznego wspomagania krążenia.

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna polega na wprowadzeniu do aorty, poprzez tętnicę udową (w pachwinie), polietylenowego balonu, a następnie jego napełnianiu i opróżnianiu w odpowiednich fazach pracy serca, dzięki zsynchronizowaniu pompy z zapisem EKG. W czasie pracy serca można wyróżnić dwie fazy: skurczu i rozkurczu. W fazie skurczu mięsień sercowy napina się i objętość komór serca ulega gwałtownie zmniejszeniu. Efektem tego jest wyrzucenie krwi z prawej komory do płuc a z lewej do aorty, stąd zaś do całego organizmu. W fazie rozkurczu napięcie mięśnia maleje i komory serca napełniają się krwią.

Oczywiście, tak jak każda część ciała ludzkiego, tak i serce musi być zaopatrywane w krew. Rolę naczyń tętniczych serca pełnią tętnice wieńcowe, rozpoczynające się w początkowym odcinku aorty (opuszce aorty) i doprowadzające krew do serca głównie w fazie jego rozkurczu. Mięsień sercowy, budujący ściany serca, jest wtedy rozluźniony i może przyjąć krew niosącą tlen i składniki odżywcze potrzebne do dalszej pracy. Kontrapulsacja wewnątrzaortalna wspomaga zarówno fazę rozkurczu, jak i skurczu serca.

W fazie rozkurczu balon, umiejscowiony w aorcie, jest napełniany, co skutkuje wzrostem ilości krwi trafiającej do tętnic wieńcowych (oraz naczyń mózgowych). Tuż przed skurczem mięśnia balon jest opróżniany, a serce może wypompować krew do aorty ze znacznie mniejszym obciążeniem. W efekcie serce wykonuje lżejszą pracę, przy wydajniejszym zaopatrzeniu w tlen i substancje odżywcze.

Wskazania do zastosowania kontrapulsacji

  • wstrząs kardiogenny jako powikłanie zawału;
  • niestabilna choroba wieńcowa;
  • powikłania zawału - ostra pozawałowa niedomykalność zastawek, ubytek przegrody międzykomorowej;
  • krańcowa niewydolność krążenia u chorych oczekujących na transplantację serca.

Przeciwwskazania kontrapulsacji

  • niedomykalność aortalna;
  • rozwarstwiający tętniak aorty.

Kryteria zastosowania kontrapulsacji oparte na pomiarach hemodynamicznych

  • wskaźnik pojemności wyrzutowej (CI poniżej 1,8 l/min/m2);
  • zaklinowane ciśnienie w tętnicy płucnej (PCWP powyżej 20 mmHg);
  • ciśnienie skurczowe poniżej 80 mmHg;

Łącznie z pomiarami hemodynamicznymi w decyzji o zastosowaniu kontrapulsacji należy brać pod uwagę narastającą kwasicę metaboliczną i brak reakcji na leki.

Najpoważniejszym problemem przy długotrwałym stosowaniu są powikłania zatorowe i infekcje.

Tomasz Berus, UM Łódź

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

Praca serca

Serce w czasie spoczynku wykonuje 70-75 skurczów na minutę. Objętość krwi wyrzucana z jednej komory podczas skurczu wynosi ok. 70...

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia jest dziedziną medycyny zajmującą się leczeniem operacyjnym serca i naczyń krwionośnych. I choć kardiologia...

Aorta

Aorta

Aorta jest głównym pniem tętniczym ludzkiego układu krwionośnego. Z lewą komorą serca jest połączona za pomocą zastawki...

Tagi Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

Grupy Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

Grupa Aorta

Grupa Aorta

Aorta jako tętnica główna jest narażona na szereg komplikacji przy chorobach układu krążenia. Porozmawiaj o niedomykalności zastawki aortalnej lub innych wadach aortalnych.

Grupa Tętnica

Grupa Tętnica

Grupa dla osób z różnymi schorzeniami dotyczącymi tętnic. Porozmawiasz tu o przyczynach zaburzeń związanych z tętnicami oraz metodach ich leczenia.