Kwasica

Kwasica jest to stan, w którym pH krwi spada poniżej wartości 7,35.

Odpowiednie pH krwi jest absolutnie konieczne do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu, stąd jest ono zabezpieczone specjalnymi buforami. Możliwa jest sytuacja, w której o nadmiernym zakwaszeniu organizmu świadczą odchylenie od normy parametrów układu buforującego, a samo pH jest w normie (7,35-7,45). Taki stan nazywamy kompensacją.

Ocena równowagi kwasowo-zasadowej organizmu opiera się na wynikach badania gazometrycznego. Poza pH krwi istotne są także: stężenia dwutlenku węgla, jonów wodorowęglanowych oraz tak zwana luka anionowa, a także prężność tlenu i saturacja krwi tętniczej. Pierwsze trzy parametry odzwierciedlają działanie mechanizmów buforowych. Główne dwa narządy kompensujące zaburzenia kwasowo-zasadowe organizmu to płuca i nerki.

Do rozwoju kwasicy może dojść w przebiegu wielu chorób: cukrzycy (kwasica ketonowa, ketoza), zatrucia alkoholowego, chorób nerek (niewydolność nerek) i przewodu pokarmowego, płuc, układu sercowo-naczyniowego (prawokomorowa niewydolność serca).

Kwasica, zaburza prawidłowy metabolizm organizmu, może stanowić zagrożenie dla życia,w związku z tym musi być odpowiednio wyrównana przez lekarza. Wymaga to hospitalizacji i podawania odpowiednich płynów.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Kwasica

Niewydolność serca

Niewydolność serca

Niewydolność serca (niewydolność krążenia, Insufficiaentia cordis (circulatoriae)) jest to zespół objawów spowodowanych...

Gazometria

Gazometria

Gazometria jest badaniem laboratoryjnym oceniającym równowagę kwasowo-zasadową organizmu. [[ranking]] Do badania można pobrać...

Cukrzyca

Cukrzyca

Cukrzyca jest chorobą wynikającą z zaburzeń metabolizmu glukozy. Przyczyną tych zaburzeń jest względny lub bezwzględny niedobór...

Ketoza

Ketoza jest stanem, w którym dochodzi do nadmiernego wytwarzanie ciał ketonowych. Są one obecne w surowicy i w moczu chorego....

Objawy cukrzycy

Objawy cukrzycy zależą od typu choroby, znaczna cześć przypadków cukrzycy typu drugiego rozwija się bezobjawowo.[[ranking]]...

Tagi Kwasica

Grupy Kwasica

Grupa Krew

Grupa Krew

Porozmawiaj o przyczynach rozmaitych krwotoków i prawidłowych parametrach krwi. Pomóż w interpretacji wyników krwi innych użytkowników lub poproś ich o pomoc przy swoich wynikach....