LDL Cholesterol

LDL Cholesterol

Lipidy i lipoproteiny, takie jak między innymi LDL, występujące w osoczu krwi każdego człowieka. Odgrywają ważną rolę w wielu przemianach biochemicznych. Zaburzenia ich przemiany mogą wpływać na wiele chorób. Obecnie uważane są za czynniki ryzyka rozwoju najczęstszych chorób cywilizacyjnych, tj. miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca, która nieleczona prowadzi często do przedwczesnych zgonów wśród populacji.

Lipoproteiny osocza

Lipoproteiny osocza dzielą się na chylomikrony, lipoproteiny o bardzo małej gęstości VLDL, lipoproteiny o pośredniej gęstości IDL, lipoproteiny o małej gęstości LDL oraz lipoproteiny o dużej gęstości HDL. Zasadniczą funkcją lipoprotein osocza jest transport cholesterolu, fosfolipidów, triacylogliceroli, witamin i hormonów steroidowych do komórek organizmu.

LDL - definicja i funkcje

LDL, czyli kompleksy białkowo-tłuszczowe o małej gęstości są składnikiem frakcji lipoprotein osocza. Powstają w osoczu jako końcowy efekt sekwencji przemian: VLDL - IDL - LDL. Ich główną funkcją jest transport cholesterolu do komórek w celu ich regeneracji. LDL są pobierane do komórek na drodze receptorowej. Za transport substancji w lipoproteinach odpowiedzialne są apoproteiny znajdujące się na ich powierzchni. Główną apoproteiną LDL jest ApoB100.

Cholesterol

Cholesterol to alkohol steroidowy, który jest zaliczany do lipidów prostych. Jest głównym składnikiem strukturalnym błon komórkowych oraz prekursorem wielu innych steroidów, takich jak kwasy żółciowe oraz hormony steroidowe.

Ponieważ cholesterol i inne lipidy są nierozpuszczalne w roztworze wodnym, transportują je w osoczu wyspecjalizowane białka - apopoproteiny w kulistych kompleksach lipoproteinowych. Zaskakującym może się wydawać fakt, że cholesterol dostarczany wraz z pokarmami ma zwykle niewielki wpływ na stężenie cholesterolu w surowicy.

Istnieje jednak grupa osób nadmiernie reagujących na spożywaną jego ilość. Za podwyższenie stężenia cholesterolu całkowitego i jego frakcji LDL odpowiedzialne są przede wszystkim tłuszcze nasycone. Ich najbogatszym źródłem jest masło, śmietana, sery, smalec (także produkty zawierające je w swoim składzie np. ciasta), produkty mięsne (parówki, wątróbka), krewetki oraz produkty zawierające olej palmowy i kokosowy. Mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego chroni komórki przed nadmierną podażą cholesterolu.

Wpływ cholesterolu LDL na ryzyko sercowo-naczyniowe

Podwyższony cholesterol ma bezpośredni związek z występowaniem chorób sercowo-naczyniowych zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Analizy wielu badań klinicznych dowodzą, iż wzrost stężenia LDL w surowicy łączy się liniowo ze wzrostem ryzyka zapadnięcia na choroby sercowo-naczyniowe. Pewne jest też, że obniżanie cholesterolu powoduje zmniejszenie ryzyka tych chorób.

Spadek poziomu cholesterolu w surowicy o 10% powoduje w ciągu 5 lat redukcję ryzyka incydentów sercowych o 25%, a zmniejszenie poziomu LDL-C o 1 mmol/L powoduje zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca o 20%.

Podwyższony poziom triglicerydów jest związany z wyższym ryzykiem, zależność ta jednak nie jest tak silna, jak w przypadku cholesterolu. Podwyższony poziom HDL-C chroni natomiast przed narastaniem miażdżycy u chorych wysokiego ryzyka.

Stężenie cholesterolu LDL (<100 mg/dl), nazywane optymalnym, wiąże się z bardzo małym ryzykiem choroby wieńcowej. Niestety miażdżyca rozwija się już wtedy, gdy stężenie LDL-C jest prawie optymalne (100-129 mg/dl).

Największa liczba zgonów z powodu choroby wieńcowej dotyczy pacjentów z niskim ryzykiem sercowo-naczyniowym, a więc tych z nieznacznie przekroczonym poziomem cholesterolu LDL. U chorych z dużym (160-189 mg/dl) i bardzo dużym (>=190 mg/dl) stężeniem cholesterolu rozwój miażdżycy jest wyraźnie przyspieszony.

Natomiast przy stężeniach graniczne dużych (130-159 mg/dl) miażdżyca postępuje w znaczącym tempie. Defekty genetyczne, takie jak: całkowity brak receptora LDL, upośledzona struktura bądź brak syntezy apoproteiny mogą być przyczyną podwyższonego poziomu cholesterolu LDL, a co za tym idzie zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Profilaktyka i leczenie chorób sercowo-naczyniowych

W celu utrzymania prawidłowych stężeń cholesterolu zalecana jest dieta bogata w tłuszcze nienasycone: oleje roślinne (oliwa z oliwek), tłuste ryby morskie (łosoś, śledź), orzechy włoskie i awokado. Niezmiernie istotne są warzywa, owoce i produkty wysokobłonnikowe. Istnieje ponadto grupa produktów pomagających w utrzymaniu właściwych proporcji lipidów we krwi. Pokarmy zawierające roślinne stanole i sterole stosowane wraz z dietą ubogotłuszczową, mogą obniżyć stężenie cholesterolu nawet o 20%.

Nie należy również zapominać o redukcji masy ciała, zwiększeniu aktywności fizycznej, zaprzestaniu palenia tytoniu oraz ograniczeniu ilości spożywanego alkoholu. Nie należy czekać z wdrożeniem prewencji pierwotnej, bowiem pozwala ona na zapobiegnięcie wystąpieniu choroby wieńcowej u osób, dla których pierwszą jej manifestacją będzie nagły zgon sercowy lub u których zawał mięśnia sercowego doprowadzi do jego znacznej i nieodwracalnej dysfunkcji.

Statyny są grupą leków stosowanych w celu obniżenia poziomu cholesterolu we krwi. Leki te działają przez hamowanie enzymu reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylokoenzymu A (HMG-CoA). Stosowane są w leczeniu hiperlipidemii samodzielnie oraz z innymi lekami. Zmniejszają liczbę incydentów wieńcowych, zgonów wieńcowych, udarów mózgu i zabiegów rewaskularyzacyjnych. Są dobrze tolerowane, a ich najpoważniejszym działaniem niepożądanym jest miopatia, czyli choroby mięśni powodującej ich uszkodzenie i osłabienie. Do innych działań niepożądanych należą: bóle głowy, uszkodzenie wątroby, nudności, wymioty, zaczerwienienie skóry. Terapię statynami należy stosować w porozumieniu z kardiologiem.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły LDL Cholesterol

Statyny

Statyny to inhibitory reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A (HMG-CoA). Reduktaza...

HDL Cholesterol

HDL cholesterol to frakcja cholesterolu o dużej gęstości (High Density Lipoproteins) odpowiedzialna jest za transport powrotny...

Hiperlipidemia

Hiperlipidemia

W diagnostyce zaburzeń gospodarki lipidowej uzyskanie wiarygodnych wyników wymaga standaryzacji pobierania i przygotowania...

Triglicerydy (trójglicerydy)

Kliniczna korelacja pomiędzy stężeniem triglicerydów (trójglicerydów) a częstością występowania choroby niedokrwiennej serca jest...

Lipemia

Lipemia

Lipemia to termin odnoszący się do zaburzenia stężenia lipoprotein we krwi. Pod uwagę bierze się głównie chylomikrony i VLDL -...

Lipidogram

Lipidogram to badanie dostarczające informacji na temat stężenia poszczególnych frakcji lipidowych w osoczu krwi żylnej. Badanie...

Fibraty

Fibraty to jedna z głównych grup leków stosowanych w terapii zaburzeń lipidowych. Mechanizm ich działania polega na regulacji...

Dieta w chorobach serca

Dieta w chorobach serca

Za zdrowie serca głównie odpowiadają spożywane produkty. Nieodpowiednio zbilansowana dieta, pełna wysokiej zawartości tłuszczu,...

Tagi LDL Cholesterol

Grupy LDL Cholesterol

Grupa Cholesterol

Grupa Cholesterol

Wysoki cholesterol jest problemem coraz większej liczby ludzi. Jeśli zastanawiasz się czy masz prawidłowe wyniki lub chcesz dowiedzieć się jak obniżyć poziom cholesterolu trafiłeś...

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Podziel się z innymi użytkownikami jak u Ciebie objawia się choroba niedokrwienna. Dowiedz się jak radzić sobie z rozległymi dolegliwościami przy wieńcówce oraz jakie leki mogą je...

Grupa Miażdżyca

Grupa Miażdżyca

Grupa dla osób chorujących na miażdżycę. Możesz tutaj porozmawiać o natężeniu i przebiegu choroby oraz o możliwych sposobach leczenia i ich skuteczności.