Leczenie chirurgiczne niedokrwienia kończyn dolnych

Leczenie chirurgiczne niedokrwienia kończyn dolnych

W sytuacji znacznego zwężenia tętnic kończyn dolnych lub, gdy chromanie przestankowe uniemożliwia choremu normalne funkcjonowanie, tętnice udrażnia się chirurgicznie. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Warunkiem powodzenia takiej operacji jest drożność naczyń tętniczych poniżej zwężenia.

Jeśli jest to technicznie wykonalne, operacje można przeprowadzić metodą wewnątrznaczyniową. Podobnie jak w przypadku angioplastyki wieńcowej, do tętnicy poniżej (lub powyżej) zwężenia wprowadza się cewnik. Naczynie w obrębie przewężenia rozszerza się za pomocą balonu. Zwykle na balonie umocowany jest STENT, który pozostaje w tętnicy i ma na celu zapobieganie jej ponownemu, szybkiemu zwężeniu. Niestety czasem stenty również mogą zarosnąć.

Inną metodą leczenie operacyjnego zwężeń tętnic kończyn dolnych jest wszczepienie przeszczepów naczyniowych. Technika analogiczna do operacji by-pass przeprowadzanej na tętnicach wieńcowych. Jeden koniec przeszczepu (z materiały sztucznego, ale również żyła lub tętnica pacjenta) wszywa się nad zwężeniem, drugi pod - wytwarzając w ten sposób alternatywna drogą dla przepływu krwi.

Przeszczepy naczyniowe mogą być anatomiczne (przeszczep biegnie zaraz obok i podobnie jak niedrożny odcinek tętnicy) lub pozaanatomiczne (np. przeprowadzenie przeszczepu z lewej do prawej tętnicy udowej pod skóra brzucha w okolicy spojenia łonowego).

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Leczenie chirurgiczne niedokrwienia kończyn dolnych

Angioplastyka (PTCA)

Angioplastyka (PTCA - Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty, przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa) to...

Stent

Stent

W ciągu ostatnich kilku lat znacznie wzrosła liczba zabiegów implantacji stentów. Używane są one w celu leczenia nowych schorzeń...

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia jest dziedziną medycyny zajmującą się leczeniem operacyjnym serca i naczyń krwionośnych. I choć kardiologia...

By-passy

Operacja wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (by-passy, operacja pomostowania aortalno-wieńcowego, CABG, bajpasy)...

Chromanie przestankowe

Chromanie przestankowe

Chromanie przestankowe jest objawem niedokrwienia kończyn. Podczas pracy mięśnie zwiększają swoje zapotrzebowanie na tlen....

Tagi Leczenie chirurgiczne niedokrwienia kończyn dolnych

Grupy Leczenie chirurgiczne niedokrwienia kończyn dolnych

Grupa Tętnica

Grupa Tętnica

Grupa dla osób z różnymi schorzeniami dotyczącymi tętnic. Porozmawiasz tu o przyczynach zaburzeń związanych z tętnicami oraz metodach ich leczenia.

Grupa Zakrzepica żył dolnych

Grupa Zakrzepica żył dolnych

Grupa dla osób chorujących na zakrzepicę żył dolnych. Dowiedz się jak przejawia się ta choroba i co ją powoduje. Porozmawiaj o jakości życia z zakrzepicą oraz o lekach i innych...

Grupa Skrzep

Grupa Skrzep

Grupa dla osób o podwyższonym ryzyku powstania skrzepu lub już leczących się z tej choroby. Dowiedz się więcej o terapiach leczniczych oraz porozmawiaj o trybie życia przy...