Leki antyarytmiczne w ciąży

Bezpieczeństwo stosowania danego leku antyarytmicznego w czasie ciąży określa się za pomocą pięciostopniowej (kategorie: A, B, C, D i X) klasyfikacji amerykańskiej FDA (Food and Drug Administration).

Kategoria A określa leki, z którymi przeprowadzono kontrolowanie badania i nie wykazano niebezpieczeństwa dla płodu w czasie I trymestru ciąży. Ostatnia kategoria X obejmuje leki, co do których wykazano toksyczne działania na płód ludzki lub zwierzęcy i ryzyko ich zastosowania jest większe niż ewentualne korzyści z leczenia.

Spośród ogólnie stosowanych leków antyarytmicznych, większość należy do kategorii C. Oznacza to, że badania na zwierzętach wykazały toksyczność leku dla płodu, nie ma jednak dowodów na podobne działanie na ludziach lub, że nie ma badań odnośnie wpływu danego leku na płód ani ludzki, ani zwierzęcy.

Amiodaron i antenolol należą natomiast do grupy D. Oznacza to, iż istnieją dowody na toksyczny wpływ leku na płód, jednak w konkretnych sytuacjach ryzyko jest mniejsze niż potencjalne korzyści z terapii.

Sotalol jest lekiem należącym do kategorii B według FDA. Leki z tej grupy bądź są szkodliwe dla płodów zwierzęcych, ale udowodniono, że nie mają wpływu na płód ludzki, bądź nie są szkodliwe dla zwierząt, a u ludzi badań nie przeprowadzano.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Leki antyarytmiczne w ciąży

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Beta-adrenolityki, nazywane potocznie beta-blokerami, są lekami blokującymi receptory adrenergiczne beta-1 i beta-2, co skutkuje...

Amiodaron

Amiodaron to lek antyarytmiczny. Substancja ta należy do leków antyarytmicznych nowej generacji. Amiodaron wpływa głównie na...

Bigeminia komorowa

Bigeminia komorowa to zaburzenia rytmu serca o bardzo charakterystycznym układzie pobudzeń dodatkowych w badaniu EKG: pobudzenia...

Leczenie arytmii w ciąży

Leczenie arytmii w ciąży

Leczenie farmakologiczne arytmii u kobiet ciężarnych jest trudnym zagadnieniem z uwagi na kilka aspektów. Oczywiście na pierwszy...

Tagi Leki antyarytmiczne w ciąży

Grupy Leki antyarytmiczne w ciąży

Grupa Arytmia serca

Grupa Arytmia serca

Jeśli tak jak wiele innych osób cierpisz na arytmię serca porozmawiaj o tym. Podziel się swoimi dolegliwościami oraz jak sobie z nimi radzisz. Dowiedz się więcej o metodach...

Grupa Leki

Grupa Leki

Dowiedz się o skutkach ubocznych stosowania konkretnych leków, z czym można dany lek łączyć, jak należy postępować, gdy chce się go odstawić oraz które leki można stosować...

Grupa Ciąża

Grupa Ciąża

Porozmawiaj o przebiegu ciąży przy wadach serca matki lub dziecka. Zapytaj inne ciężarne jak radzą sobie w poszczególnych trymestrach. Dowiedz się jakie rokowania będzie miało...