Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (leki antyarytmiczne) mają działanie modyfikujące właściwości elektrofizjologiczne serca. Zwyczajowo dzieli się je zgodnie z klasyfikacją Vaughana Williamsa na 4 grupy. Podział ten jest oparty na podstawowych mechanizmach działania tych leków i dotyczy głównie ich wpływu na kanały jonowe komórek układu bodźcoprzewodzącego serca, bądź też oddziaływania na receptory komórkowe.

Rodzaje leków na arytmię

Do pierwszej grupy należą leki blokujące przepływ sodu w komórkach przewodzących impulsy elektryczne w sercu. Zaliczamy do nich propafenon, prokainamid, dizopyramid, meksyletynę, flekainid i coraz rzadziej używaną chinidynę oraz lidokainę. Wykorzystywane są głównie do leczenia komorowych zaburzeń rytmu.

Druga grupa leków antyarytmicznych to beta-adrenolityki, popularnie nazywane beta-blokerami. Mechanizm działania tych leków polega na blokowaniu receptorów beta (w układzie bodźcoprzewodzącym serca są głównie receptory beta-1) i przez to ograniczaniu wpływu adrenaliny na rytm serca (adrenalina przyspiesza rytm serca poprzez receptory beta-1). Beta-blokery są lekami z wyboru przy leczeniu objawowym tachyarytmii w przebiegu nadczynności tarczycy. Używa się ich również w leczeniu częstoskurczu nadkomorowego po zawale mięśnia sercowego.

Jeden z beta-blokerów, sotalol, razem z amiodaronem tworzą trzecią grupę leków antyarytmicznych. Podstawą ich działania jest blokowanie kanałów potasowych w komórkach układu bodźcoprzewodzącego serca. Wykorzystywane są głównie do leczenia komorowych zaburzeń rytmu.

Ostatnią, czwartą grupę opisywanych leków tworzą blokery kanałów wapniowych, pośród których w leczeniu zaburzeń rytmu serca wykorzystuje się głównie preparaty werapamilu i diltiazemu. Szczególnie skuteczne są w terapii nadkomorowych zaburzeń rytmu serca z towarzyszącą tachyarytmią.

W klasyfikacji leków antyarytmicznych Vaughana Williamsa nie znalazły się dodatkowe dwa leki wykorzystywane w lecznictwie. Są to: adenozyna, działająca silnie ale krótkotrwale na węzeł zatokowy i przedsionkowo-komorowy w obrębie serca, oraz digoksyna, lek wykorzystywany w niewydolności serca, zwiększający napięcie układu przywspółczulnego i wywierający wpływ na oba wyżej wymienione węzły. Oba leki wykorzystuje się szczególnie przy leczeniu częstoskurczów nadkomorowych.

Działania niepożądane leków antyarytmicznych

Każda z grup leków ma specyficzne dla siebie wskazania oraz działania niepożądane. Spośród tych drugich wspólne dla wszystkich i najbardziej paradoksalne jest zjawisko proarytmii - zdolność leku do nasilania istniejących zaburzeń rytmu lub wywoływania nowych arytmii zagrażających życiu. Zjawisko to występuje u 7% osób leczonych tymi lekami. Z tego powodu, jeśli jest to tylko możliwe, dąży się do wyeliminowania przyczyn zaburzeń rytmu. Coraz częściej wykonuje się zabiegi ablacji przez skórnej, polegające na zniszczeniu za pomocą bardzo niskiej temperatury, wiązki lasera lub ultradźwięków, fragmentu mięśnia sercowego odpowiedzialnego za powstawanie zaburzeń rytmu.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Tachykardia

Tachykardia jest to określenie częstości akcji serca powyżej 100 na minutę. [[ranking]] Wśród przyczyn tachykardii można...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Atenolol

Atenolol jest związkiem z grupy beta-blokerów (beta-adrenolityków). Charakteryzuje się wybiórczym działaniem na receptory beta 1...

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Beta-adrenolityki, nazywane potocznie beta-blokerami, są lekami blokującymi receptory adrenergiczne beta-1 i beta-2, co skutkuje...

Amiodaron

Amiodaron to lek antyarytmiczny. Substancja ta należy do leków antyarytmicznych nowej generacji. Amiodaron wpływa głównie na...

Sotalol

Sotalol to związek z grupy beta-blokerów (beta-adrenolityków) nieselektywnych. Jednocześnie jest to substancja zaliczana do leków...

Diltiazem

Diltiazem to substancja z grupy antagonistów (blokerów) receptorów wapniowych. Mechanizm działania leku polega na blokowaniu...

Werapamil

Werapamil to substancja z grupy antagonistów kanałów wapniowych. Leki te są wykorzystywane w terapii choroby niedokrwiennej serca...

Propafenon

Propafenon to substancja z grupy leków antyarytmicznych. Działanie leku polega na blokowaniu przepływu jonów sodu w komórkach...

Leki antyarytmiczne w ciąży

Bezpieczeństwo stosowania danego leku antyarytmicznego w czasie ciąży określa się za pomocą pięciostopniowej (kategorie: A, B, C,...

Propranolol

Propranolol to substancja lecznicza z grupy beta-adrenolityków (beta brokerów). Propranolol jest beta blokerem nieselektywnym, to...

Acebutolol

Acebutolol to związek z grupy beta blokerów kardioselektywnych, co oznacza, że działa niemal wyłącznie na receptory beta 1...

Częstoskurcz

O częstoskurczu mówimy, gdy częstość pracy serca u człowieka dorosłego przekracza 100 uderzeń na minutę. Inne normy odnoszą się...

Tagi Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca

Grupy Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca

Grupa Arytmia serca

Grupa Arytmia serca

Jeśli tak jak wiele innych osób cierpisz na arytmię serca porozmawiaj o tym. Podziel się swoimi dolegliwościami oraz jak sobie z nimi radzisz. Dowiedz się więcej o metodach...

Grupa Leki

Grupa Leki

Dowiedz się o skutkach ubocznych stosowania konkretnych leków, z czym można dany lek łączyć, jak należy postępować, gdy chce się go odstawić oraz które leki można stosować...