Leki stosowane w cukrzycy typu 2

Cukrzyca typu drugiego to stan względnego niedoboru insuliny. Komórki beta trzustki odpowiedzialne za produkcję tego hormonu funkcjonują, istnieje natomiast zjawisko insulinooporności komórek, które powinny reagować na wysokie stężenie insuliny. W rezultacie, mimo wzrostu stężenie insuliny we krwi, poziom glukozy nie spada (nie jest ona zużywana ani metabolizowana w w prawidłowy sposób).

Farmakologiczne leczenie cukrzycy typu drugiego ma na celu pobudzenie komórek trzustki do syntezy większej ilości insuliny (przełamanie insulinooporności), uwrażliwienie tkanek na działanie tego hormonu lub zmniejszenie ilości cukrów wchłanianych w jelitach.

Stosuje się następujące grupy leków:

  • pochodne sulfonylomocznika, np. glimepiryd lub gliklalzyd;
  • metformina (pochodna biguanidu);
  • inhibitor alfa glukozydazy jelitowej - akarboza;
  • glinidy, np. repaglinid.

Rzadziej stosowane grupy leków to glitazony i glitazary, których mechanizm działania związany jest z aktywacją receptorów jądrowych komórek trzustki.

Po około 10 latach doustnej terapii cukrzycy typu drugiego zapasu endogennej insuliny wyczerpują się. Pojawia się konieczność podawania insuliny w postaci iniekcji. Insulinę należy również stosować przejściowo w stanach znacznego obciążenia organizmu takich jak ciężkie infekcje czy zawał serca lub udar mózgu, również w okresie okołooperacyjnym.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Leki stosowane w cukrzycy typu 2

Cukrzyca

Cukrzyca

Cukrzyca jest chorobą wynikającą z zaburzeń metabolizmu glukozy. Przyczyną tych zaburzeń jest względny lub bezwzględny niedobór...

Hipoglikemia

Hipoglikemia to termin określający sytuacje, w której stężenie glukozy we krwi jest niższe od przyjętych norm. Prawidłowe...

Objawy cukrzycy

Objawy cukrzycy zależą od typu choroby, znaczna cześć przypadków cukrzycy typu drugiego rozwija się bezobjawowo.[[ranking]]...

Polipragmazja

Polipragmazja

Polipragmazja to termin określający sytuację, w której chory przyjmuje jednocześnie więcej niż kilka leków. Niestety, w przypadku...

Insulina

Insulina

Insulina jest hormonem produkowanym przez komórki beta trzustki. Insulina wpływa na przemiany węglowodanowe, lipidowe i białkowe,...

Akarboza

Akarboza to jeden z związków stosowanych w farmakoterapii cukrzycy. Lek blokuje enzymy jelitowych z grupy alfa glukozydaz. Są to...

Glimepiryd

Glimepiryd to substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika stosowanych w terapii cukrzycy typu 2. Jak wszystkie pochodne...

Gliklazyd

Gliklazyd to doustny związek hipoglikemizujący (pochodna sulfonylomocznika). Mechanizm leku polega na stymulacji komórek beta...

Metformina

Metformina to jeden z najczęściej stosowanych doustnych leków hipoglikemizujących (obniżających poziom glukozy we krwi)....

Tagi Leki stosowane w cukrzycy typu 2

Grupy Leki stosowane w cukrzycy typu 2

Grupa Leki

Grupa Leki

Dowiedz się o skutkach ubocznych stosowania konkretnych leków, z czym można dany lek łączyć, jak należy postępować, gdy chce się go odstawić oraz które leki można stosować...

Grupa Cukier

Grupa Cukier

Masz podwyższony cukier? Nie wiesz jak go obniżyć? Zapytaj o to osoby, którym się to udało. Ponadto, dowiedz się jakie są normy glukozy w zdrowym organizmie i jak ograniczyć...