Lepsza diagnostyka choroby wieńcowej serca

Nowy kompleks technetu pozwala na znacznie lepszą diagnostykę choroby wieńcowej serca. Substancja ta może być wykorzystana jako czynnik kontrastujący dla zobrazowania pracy serca, co uwidacznia ewentualne dysfunkcje układu wieńcowego serca, donosi Dalton Transactions.

Choroby serca, w tym dusznica bolesna inaczej zwana chorobą wieńcową (ang. coronary artery disease) stanowią jedną z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów mieszkańców tzw. krajów wysoce rozwiniętych.

Obecnie istnieje kilka radiofarmaceutyków, które mogą być stosowane w diagnostyce chorób serca (obrazowaniu), jednakże preparaty te nie są obojętne dla zdrowia osoby badanej, a co więcej, nie tworzą łatwego w interpretacji obrazu układu krwionośnego serca. Wynika to z faktu, iż substancje te z trudem są wymywane z układu krwionośnego oraz z wątroby, a to zaburza obraz i utrudnia interpretacjęábadanego serca.

Naukowcy z Instituto Tecnológico e Nuclear, Estrada Nacional (Portugalia) zsyntetyzowali nowy związek chemiczny - kompleks technetu, "sztucznego" pierwiastka chemicznego z grupy metali przejściowych, który doskonale nadaje się, jako czynnik obrazujący prace serca.

Przewaga nowego kompleksu nad dotąd stosowanymi radiofarmaceutykami tkwi w trzy razy większej szybkości wymywania tej substancji z wątroby oraz obwodowego układu krwionośnego, co przyczynia się do powstania bardzo klarownego obrazu układu wieńcowego serca.

W ten sposób można określić stan naczyń krwionośnych zaopatrujących mięsień sercowy w krew. Dzięki temu możliwe jest wykrycie zmian w naczyniach krwionośnych, które wskazują na możliwość rozwinięcia się choroby wieńcowej u osoby poddanej badaniu.

Atutem nowo opracowanego kompleksu technetu, jest stosunkowo łatwa metoda otrzymywania tego związku chemicznego - substancja ta powstaje w reakcji jednoreaktorowej, co znacznie obniża koszty i zmniejsza czas produkcji specyfiku.

Obecnie prowadzone są testy przedkliniczne (na zwierzętach), których wyniki są bardzo obiecujące, co być może zaowocuje w niedalekiej przyszłości nową metodą diagnostyczną dostępną dla lekarzy specjalistów.

Nauka w Polsce PAP, 2009-02-05

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Lepsza diagnostyka choroby wieńcowej serca

Praca serca

Serce w czasie spoczynku wykonuje 70-75 skurczów na minutę. Objętość krwi wyrzucana z jednej komory podczas skurczu wynosi ok. 70...

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

Serce człowieka unaczynione jest przez tętnice wieńcowe (początkowy odcinek tętnic wieńcowych obejmuje serce, co może przypominać...

Diagnostyka serca

Diagnostyka serca

Serce jest centralnym narządem układu krwionośnego człowieka, położonym w klatce piersiowej, w śródpiersiu środkowym, wewnątrz...

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe są naczyniami doprowadzającymi krew do mięśnia sercowe. Stanowią pierwsze odgałęzienia aorty wstępującej,...

Tagi Lepsza diagnostyka choroby wieńcowej serca

Grupy Lepsza diagnostyka choroby wieńcowej serca

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Podziel się z innymi użytkownikami jak u Ciebie objawia się choroba niedokrwienna. Dowiedz się jak radzić sobie z rozległymi dolegliwościami przy wieńcówce oraz jakie leki mogą je...