Lewogram

Lewogram (sinistrogram) to przesunięcie osi elektrycznej serca w lewo w stosunku do prawidłowej osi serca. Oś serca określamy w oparciu o wynik badania EKG. Do orientacyjnego określenie osi elektrycznej serca wystarczą zapisy z I i II lub I i aVF elektrody (elektrody kończynowe). Jeśli odchylenie osi wynosi poniżej -30 stopni mówimy o lewogramie.

Odchylenie osi elektrycznej serca w lewo może występować w całkowicie zdrowym mięśniu sercowym. Jeśli z poprzednich wyników badań EKG konkretnej osoby wynikało, że oś serca jest prawidłowa a kolejne badania wykazują lewogram, musiały zaistnieć warunki zmieniające rozprzestrzenianie się impulsów elektrycznych w układzie bodźcoprzewodzącym.

Przyczyną odchylanie osi elektrycznej serca w lewo może być zawał mięśnia sercowego. Lewogram może także pojawić się w czasie napadu częstoskurczu komorowego. Rozwijający się przerost lewej komory, na przykład w źle leczonym nadciśnieniu tętniczym, może doprowadzić do powstawania zwłóknień w obrębie lewej odnogi pęczka Hisa i do jego częściowego bloku. W takim wypadku oś serca również odchyla się w lewo.

Lewogram może być naturalnym zjawiskiem w zupełnie zdrowym sercu, jeśli jednak u ludzi młodych występują napadowe częstoskurcze komorowe i inne zaburzenia rytmu, należy wykluczyć zespół WPW.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Lewogram

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

W celu zrozumienia zasady działania EKG należy odnieść się do podstaw fizyki. Warto pamiętać, że elektrokardiografia jest metodą...

Elektrofizjologia serca

Przy opisywaniu czynności elektrycznej serca należy spojrzeć na wszystko z poziomu komórki. Jak wiadomo wszystkie komórki nerwowe...

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze (Hypertensio arterialis) jest to choroba układu krążenia polegająca na stałym lub okresowym podwyższeniu...

Oś serca

Oś serca jest pojęciem odnoszącym się do elektrofizjologii serca, czyli zagadnień dotyczących powstawania i przewodzenia pobudzeń...

Częstoskurcz

O częstoskurczu mówimy, gdy częstość pracy serca u człowieka dorosłego przekracza 100 uderzeń na minutę. Inne normy odnoszą się...

Tagi Lewogram

Grupy Lewogram

Grupa EKG

Grupa EKG

Jak wygląda badanie EKG? Co oznaczają te nieregularne kreseczki i tajemnicze skróty? Pozwól innym użytkownikom rozszyfrować wynik swojego badania lub pomóż im w interpretacji ich...