L-karnityna dla pacjentów po zawale serca

L-karnityna dla pacjentów po zawale serca

Naukowcy z kilku centrów badawczych w Stanach Zjednoczonych przeanalizowali liczne badania naukowe dotyczące zastosowania L-karnityny u pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Na ich podstawie wykazali, że substancja ta może przyczyniać się do znaczącej redukcji ryzyka śmierci i prawdopodobieństwa wystąpienia arytmii komorowej lub ataku dusznicy po zawale.

L-karnityna a choroby serca

Choroby serca należą do głównych przyczyn śmierci. Mimo iż w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat opracowano wiele metod leczenia, które znacząco poprawiły długość życia pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, arytmia komorowa i atak dusznicy to nadal częste zjawisko u osób po zawale serca. Dotychczas ustalono, że w wyniku niedokrwienia mięśnia sercowego obniża się poziom L-karnityny w organizmie. L-karnityna to organiczny związek chemiczny, który występuje w dużych ilościach w czerwonym mięsie i innych produktach spożywczych. Jest dostępna również w postaci suplementów diety przeznaczonych dla osób odchudzających się i aktywnych fizycznie. Potencjał L-karnityny w leczeniu choroby serca został dostrzeżony po raz pierwszy już w latach 70. XX wieku.

Badania nad L-karnityną

Amerykańscy naukowcy przeanalizowali dane z 13 badań klinicznych opublikowanych w latach 1989-2007, które obejmowały 3629 pacjentów po zawale serca. W grupie tej doszło do 250 zgonów, 220 przypadków niewydolności serca i 38 ponownych zawałów. Analiza badań wykazała, że przyjmowanie L-karnityny przez pacjentów po zawale spowodowała zmniejszenie śmiertelności (bez względu na przyczynę) o 27%. Substancja ta przyczyniła się również do zmniejszenia odsetka arytmii komorowej (o 65%) i dusznicy (o 40%). Redukcji uległ także rozmiar zawału. Skuteczność L-karnityny ma związek z jej działaniem. Substancja ta powoduje wzrost poziomu wolnych kwasów tłuszczowych i korzystnie wpływa na proces utleniania glukozy.

Autorzy analizy podkreślają, że – jak wykazały liczne badania ‒ L-karnityna jest substancją bezpieczną i może znaleźć szersze zastosowanie, także w leczeniu dusznicy. Mimo iż wskazane byłoby przeprowadzenie większego badania klinicznego z randomizacją w celu potwierdzenia uzyskanych wyników, już w tym momencie L-karnityna może być stosowana w terapii pacjentów po zawale serca, którzy znajdują się w grupie wysokiego ryzyka lub zmagają się z uporczywą dusznicą, a nie mogą przyjmować inhibitorów ACE lub beta-blokerów.

Joanna Brodziak

Źródło: Science Daily

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły L-karnityna dla pacjentów po zawale serca

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Powikłania zawału serca

W wyniku zawału serca (jest to martwica mięśnia sercowego spowodowana zamknięciem światła naczynia wieńcowego) dochodzi do...

Rehabilitacja po zawale serca

Rehabilitacja po zawale serca

Rehabilitacja po zawale mięśnia sercowego zależy przede wszystkim od stopnia zawału, ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz od...

Tagi L-karnityna dla pacjentów po zawale serca

Grupy L-karnityna dla pacjentów po zawale serca

Grupa Arytmia serca

Grupa Arytmia serca

Jeśli tak jak wiele innych osób cierpisz na arytmię serca porozmawiaj o tym. Podziel się swoimi dolegliwościami oraz jak sobie z nimi radzisz. Dowiedz się więcej o metodach...

Grupa Zawał serca

Grupa Zawał serca

Grupa dla osób, które przeszły zawał serca. Dowiedz się jak wyglądają objawy zawału, jak należy postąpić w przypadku zawału serca oraz jakie mogą wystąpić po nim komplikacje....

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Podziel się z innymi użytkownikami jak u Ciebie objawia się choroba niedokrwienna. Dowiedz się jak radzić sobie z rozległymi dolegliwościami przy wieńcówce oraz jakie leki mogą je...