MCHC (średnie komórkowe stężenie hemoglobiny)

MCHC (średnie komórkowe stężenie hemoglobiny)

MCHC to jeden z parametrów morfologii krwi obwodowej odnoszący się do opisu krwinek czerwonych (erytrocytów). MCHC to skrót od angielskiego: Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, czyli: średnie komórkowe stężenie hemoglobiny. Parametr ten powinien zawierać się w granicach od 32 do 36 g/dl krwi (górne i dolne granice normy mogą różnić w badaniach pochodzących z różnych laboratoriów analitycznych, jest to kwestia tak zwanych norm referencyjnych).

Wartość parametru MCHC wzrasta w pewnych dziedzicznych defektach budowy erytrocytu (np. w sferocytozie) częściej natomiast towarzyszy ciężkim, przedłużającym się stanom odwodnienia organizmu.

Kolokwialnie można powiedzieć, że wzrost MCHC świadczy o "zagęszczeniu" hemoglobiny we krwi. Odwrotnie, spadek wartości tego parametru może świadczyć o "rozcieńczeniu" krwi i jest obecny w stanach przewodnienia organizmu. Spadek MCHC może także świadczyć o niedokrwistości (anemii) wynikającej z niedoborów żelaza. Jest on wtedy spowodowany spadkiem syntezy hemoglobiny, w wynikach morfologii będziemy więc obserwować przede wszystkim obniżenie się właśnie poziomu hemoglobiny oraz zwykle również ilości erytrocytów.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły MCHC

Hematokryt

Hematokryt

Hematokryt to jeden z parametrów ocenianych w standardowym badani krwi - morfologi. W typowym wydruku badania hematokryt jest...

Budowa krwi

Budowa krwi

Krew składa się z osocze i elementów komórkowych. Osocze W skład osocza wchodzą substancje takie jak czynniki krzepnięcia oraz...

Tagi MCHC

Grupy MCHC

Grupa Krew

Grupa Krew

Porozmawiaj o przyczynach rozmaitych krwotoków i prawidłowych parametrach krwi. Pomóż w interpretacji wyników krwi innych użytkowników lub poproś ich o pomoc przy swoich wynikach....