Migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu, występującym u ludzi dorosłych. Cechą charakterystyczną migotania przedsionków jest całkowicie zdezorganizowana depolaryzacja mięśniówki przedsionków.

Fala depolaryzacji nie prowadzi do skutecznego hemodynamicznie skurczu przedsionków. W badaniu przedmiotowym pacjenta z migotaniem przedsionków stwierdza się całkowicie niemiarową czynność serca i deficyt tętna na obwodzie (fala tętna na tętnicy promieniowej nie pokrywa się w czasie z pracą serca). Migotanie przedsionków spotykane jest u 5-10% ludzi starszych.

Wędrująca fala depolaryzacji w przedsionkach prowadzi do zaburzeń efektywnego hemodynamicznie skurczu przedsionka. Nieefektywne skurcze przedsionków powodują zmniejszenie ciśnienia napełniania lewej i prawej komory co z reguły objawia się spadkiem pojemności minutowej. Pojemność minutowa jest to objętość krwi tłoczona przez serce w ciągu minuty).

Pacjenci z migotaniem przedsionków skarżą się na kołatanie serca (nierówna praca, uczucie potykania się serca).

Przyczyny migotania przedsionków

 • nadciśnienie tętnicze (Hypertensio arterialis)
 • choroba niedokrwienna serca (IHD)
 • nadczynność tarczycy - nadmiar hormonów działa niekorzystnie na szybkość pobudzeń mięśnia sercowego;
 • niedomykalność zastawki dwudzielnej, zwężenie zastawki dwudzielnej, zwężenie zastawki aortalnej, niedomykalność zastawki aortalnej, zwężenie lub niedomykalność zastawki trójdzielnej;
 • zespół chorego węzła zatokowego
 • reumatyczna wada mitralna
 • kardiomiopatia
 • otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej
 • zatorowość płucna
 • operacje kardiochirurgiczne
 • idiopatyczne migotanie przedsionków (niewiadome pochodzenie).

Migotanie przedsionków spowodowane jest przez organiczną chorobę, która prowadzi z reguły do powiększenia lewego przedsionka. W zależności od czasu trwania migotanie przedsionków jest zwykle dzielone na napadowe (paroxysmal, napad jest krótkotrwały, ustępuje w wyniku leczenia farmakologicznego lub samoistnie) i utrwalone (trwające przewlekle, umiarawiane kardiowersją elektryczną lub oporne na leczenia farmakologiczne).

Napadowe migotanie przedsionków trwa z reguły do 48 godzin. Utrwalone dłużej niż 48 godzin.

Nowo rozpoznane migotanie przedsionków może być zarówno pojedynczym incydentem arytmii, początkiem migotania napadowego, jak też migotaniem przewlekłym.

Leczenie migotania przedsionków

Leczenie polega na stosowaniu leków antyarytmicznych. W razie niepowodzenia leczenia farmakologicznego stosowana jest kardiowersja elektryczna.

Migotanie przedsionków w zapisie EKG

Aktywność elektryczna przedsionków może być wykryta za pomocą badania EKG. W EKG nie ma widocznych załamków P, a linia izoelektryczna składa się z wychyleń o małej amplitudzie (migotania lub fal f). Częstotliwość pobudzeń docierających do węzła AV waha się między 350-600/min., dzięki hamującemu działaniu tego węzła tylko 110-180 spośród nich zostaje przewiedzione do komór i powoduje powstanie zespołu QRS. Cechy charakterystyczne migotania przedsionków w zapisie EKG to: brak załamków P, niemiarowy rytm komór (nierówne odstępy między załamkami R).

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Migotanie przedsionków

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

W celu zrozumienia zasady działania EKG należy odnieść się do podstaw fizyki. Warto pamiętać, że elektrokardiografia jest metodą...

Trzepotanie przedsionków

Trzepotanie przedsionków jest jednym z rodzajów zaburzeń rytmu (arytmii), objawiającą się zbyt szybką, ale miarową czynnością...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Kardiowersja

Kardiowersja jest metodą przywracania prawidłowego rytmu serca (rytmu zatokowego). Stosuje się ją w przypadku nadkomorowych...

Migotanie komór

Migotanie komór jest jednym z mechanizmów zatrzymania krążenia i przyczyną nagłego zgonu sercowego (NZK). W przebiegu migotania...

Tagi Migotanie przedsionków

Grupy Migotanie przedsionków

Grupa Arytmia serca

Grupa Arytmia serca

Jeśli tak jak wiele innych osób cierpisz na arytmię serca porozmawiaj o tym. Podziel się swoimi dolegliwościami oraz jak sobie z nimi radzisz. Dowiedz się więcej o metodach...

Grupa Kołatanie serca

Grupa Kołatanie serca

Bez względu na to czy kołatanie serca przytrafia Ci się w sytuacji stresowej czy też ma związek z chorobą układu krążenia znajdziesz tu wiele osób, z którymi wymienisz się...

Grupa Migotanie przedsionków

Grupa Migotanie przedsionków

Porozmawiaj o zabiegach likwidujących migotanie przedsionków. Opowiedz jak to schorzenie przebiega u Ciebie i jak sobie z nim radzisz. Zapytaj lub podziel się swoimi...