Migotanie przedsionków u pacjentów po udarze

Migotanie przedsionków u pacjentów po udarze

Badania przeprowadzone przez amerykańskich naukowców wykazały, że niemal połowa pacjentów w starszym wieku, którzy przeszli udar niedokrwienny ma również migotanie przedsionków. W badaniu uczestniczyło 527 pacjentów po udarze, którzy mieli co najmniej 75 lat. Przeprowadzone badanie może mieć praktyczne zastosowanie, wskazuje bowiem na potrzebę odpowiednio wczesnego wykrywania migotania przedsionków u starszych osób dotkniętych udarem, u których nie zdiagnozowano jeszcze arytmii.

Badania nad migotaniem przedsionków

Wykrycie migotania przedsionków u osób w starszym wieku jest istotne z medycznego punktu widzenia, ponieważ zdiagnozowanie tej przypadłości pozwala na wdrożenie leczenia antykoagulantami w celu uniknięcia udarów w przyszłości. Wyniki przeprowadzonego badania sugerują, że migotanie przedsionków odgrywa ważniejszą rolę w etiologii udaru niż dotychczas sądzono.

Liczba przypadków migotania przedsionków u pacjentów w starszym wieku zaskoczyła nawet naukowców. Odnotowano ich bowiem więcej niż pozostałych przypadłości, które predysponują pacjentów do arytmii przedsionków. W grupie 130 badanych osób, u których zdiagnozowano również niewydolność serca, aż w 68% przypadków zdiagnozowano również migotanie przedsionków. Natomiast w grupie pacjentów z nieprawidłowościami w budowie serca wykrytymi za pomocą echokardiografu, migotanie przedsionków stwierdzono w 56% przypadków. Natomiast w grupie osób dotkniętych chorobą wieńcową odsetek przypadków migotania przedsionków wynosił 53%. Dla kontrastu, wśród 458 pacjentów po udarze biorących udział w badaniu, którzy mieli mniej niż 75 lat migotanie przedsionków zanotowano w zaledwie 15% przypadków. Co ciekawe, płeć nie miała wpływu na ilość przypadków migotania przedsionków.

Wyniki badania nad migotaniem przedsionków

Amerykańscy naukowcy przeanalizowali dane dotyczące pacjentów przyjętych do jednego z centrów medycznych w okresie od stycznia 2005 do grudnia 2007 roku. Badani mieli zdiagnozowany udar niedokrwienny oraz wcześniej rozpoznane migotanie przedsionków. Badacze wykorzystali również dane medyczne zgromadzone w szpitalu przez 14 lat. Diagnozy migotania przedsionków w dużym stopniu były wynikiem nieoczekiwanych epizodów migotania przedsionków, a nie systematycznego badania. Z tego względu rezultaty przeprowadzonej analizy mogą nie być do końca wiarygodne, a odsetek przypadków migotania przedsionków u pacjentów po udarze może być znacznie większy.

Migotanie przedsionków to najczęściej występująca arytmia serca. Przypadłość ta może nie wywoływać żadnych objawów, ale zwykle jest kojarzona z palpitacjami, omdleniami, bólem w klatce piersiowej oraz niewydolnością serca. Migotanie przedsionków zwiększa ryzyko udaru nawet siedmiokrotnie.

Joanna Brodziak

Źródło: Cardiology News

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Migotanie przedsionków u pacjentów po udarze

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Profilaktyka udaru mózgu

Profilaktyka udaru mózgu

W latach 1999-2006 nastąpiło obniżenie ilości zgonów spowodowanych udarem mózgu o 30%. Lekarze przypuszczają, że coraz lepsze...

Tagi Migotanie przedsionków u pacjentów po udarze

Grupy Migotanie przedsionków u pacjentów po udarze

Grupa Arytmia serca

Grupa Arytmia serca

Jeśli tak jak wiele innych osób cierpisz na arytmię serca porozmawiaj o tym. Podziel się swoimi dolegliwościami oraz jak sobie z nimi radzisz. Dowiedz się więcej o metodach...

Grupa Udar mózgu

Grupa Udar mózgu

Grupa dla osób, które przeszły udar mózgu lub żyją z takimi osobami. Dowiedz się czego można się spodziewać po udarze niedokrwiennym mózgu, jakie są jego przyczyny i komplikacje.

Grupa Migotanie przedsionków

Grupa Migotanie przedsionków

Porozmawiaj o zabiegach likwidujących migotanie przedsionków. Opowiedz jak to schorzenie przebiega u Ciebie i jak sobie z nim radzisz. Zapytaj lub podziel się swoimi...