Milrynon

Milrynon to kardiologiczny lek którego mechanizm polega na hamowaniu fosfodiesterazy. Spadek aktywności tego enzymu wiąże się ze wzrostem stężenia cAMP w komórkach mięśnia sercowego (oraz w komórkach mięśniowych naczyń krwionośnych) i zmianą dystrybucji jonów wapnia. W mięśniu sercowym ostatecznym efektem działania leku jest wzrost siły skurczu (tzw. efekt inotropowo dodatni).

W naczyniach krwionośnych zmiana przepływu jonów wapnia wiąże się z rozkurczem tych naczyń. Zestawienie tych dwóch efektów: wzrost siły skurczu serca oraz spadek oporu obwodowego, któremu serce musi się przeciwstawiać, sprawia, że wzrasta wydolność pracy mięśnia sercowego. Co ciekawe, wzrost siły skurczu uzyskany poprzez blokadę fosfodiesterazy, nie wiąże się z zwiększeniem zapotrzebowania serca na tlen. Serca pracuje więc wydajniej i, kolokwialnie rzecz ujmując, nie męczy się przy tym bardziej.

Milrynon jest wykorzystywany w krótkotrwałym leczeniu (maksymalnie 5 dni) niewydolności serca nie poddającej się standardowemu leczeniu. Przykładem jest okres po operacjach kardiochirurgicznych. Wśród efektów niepożądanych najistotniejsza jest możliwość wywołania poważny zaburzeń rytmu, w tym częstoskurczu komorowego i torsady.

Pharmindex Kompendium Leków 2007

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Milrynon

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Praca serca

Serce w czasie spoczynku wykonuje 70-75 skurczów na minutę. Objętość krwi wyrzucana z jednej komory podczas skurczu wynosi ok. 70...

Niewydolność serca

Niewydolność serca

Niewydolność serca (niewydolność krążenia, Insufficiaentia cordis (circulatoriae)) jest to zespół objawów spowodowanych...

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia jest dziedziną medycyny zajmującą się leczeniem operacyjnym serca i naczyń krwionośnych. I choć kardiologia...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Częstoskurcz nawrotny

Częstoskurcz nawrotny to arytmia, której przyczyną jest zapętlenie impulsu i wywoływanie kilkukrotnego pobudzenia. Jest to tak...

Częstoskurcz

O częstoskurczu mówimy, gdy częstość pracy serca u człowieka dorosłego przekracza 100 uderzeń na minutę. Inne normy odnoszą się...

Tagi Milrynon

Grupy Milrynon

Grupa Leki

Grupa Leki

Dowiedz się o skutkach ubocznych stosowania konkretnych leków, z czym można dany lek łączyć, jak należy postępować, gdy chce się go odstawić oraz które leki można stosować...