Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

Morfologia krwi obwodowej to badanie dostarczające podstawowych danych na temat trzech grup komórek znajdujących się we krwi: erytrocytów, czyli czerwonych krwinek (tzw. strona czerwona), leukocytów, czyli białych krwinek (strona biała) oraz trombocytów, czyli płytek krwi.

Erytrocyty (RBC - red blood cells) u zdrowego człowieka występują w ilości od 3,5 do 5,5 milionów na mililitr. Dokładne normy mogą się różnic nie tylko z uwagi na płeć badanego człowieka, ale także w poszczególnych laboratoriach (normy referencyjne).

Drugim co do ważności parametrem po stornie czerwonej morfologii jest stężenie hemoglobiny (Hb). U kobiet powinno zawierać się w przedziale 12-26 g/dl (u ciężarnych normy są niższe: 11-14 g/dl), u mężczyzn 14-18 g/dl. Spadek stężenia hemoglobiny oznacza niedokrwistość (anemie).

Trzecim istotnym parametrem jest objętość krwinki czerwonej (MCV), która powinna zwierać się w przedziale 80-100 fl. Występowanie zarówno małych jak i dużych erytrocytów świadczy o pewnych procesach chorobowych, przede wszystkim o niedokrwistości.

Ostatni parametr to hematokryt, określający jaką procentowo objętość krwi stanowią erytrocyty. Norma dla kobiet: 37-47%, dla mężczyzn: 40-54%.

Leukocyty (WBC - white blood cells) to komórki-żołnierze, odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Ich całkowita liczba powinna zawierać się w przedziale 4-10 tys na mililitr.

Cała populację leukocytów dzieli się na 5 grup komórek konkretnych funkcjach (rozmaz krwi): granulocyty (obojętno, zasado i kwasochłonne), limfocyty oraz monocyty. U dorosłego człowieka granulocyty stanowią około 70%, limfocyty około 30%, monocyty 4-8%. Proporce ulegają zachwianiu w różnych chorobach, przede wszystkim w infekcjach. Przesunięcia we wzorze odsetkowym są niezmiernie pomocne w diagnostyce.

Trombocyty (PLT - platelets) są odpowiedzialne za krzepniecie krwi. Ich ilość powinna zawierać się w przedziale 150-400 tys/ml.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Morfologia krwi obwodowej

Ciśnienie krwi i tętno

Ciśnienie krwi i tętno

W cyklu pracy serca wyróżniamy skurcz i rozkurcz. Podczas skurczu (systole) krew wyrzucana jest z komór do tętnic. W czasie...

Krew w moczu (krwiomocz)

Obecność krwi w moczu może być objawem wielu poważnych chorób i zawsze wymaga konsultacji z lekarzem. Przyczyna krwiomoczu może...

Hematokryt

Hematokryt

Hematokryt to jeden z parametrów ocenianych w standardowym badani krwi - morfologi. W typowym wydruku badania hematokryt jest...

APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)

APTT to skrót od nazwy jednego z parametrów oceniających wydolność układu krzepnięcia krwi. Parametr jest również znany jako czas...

Budowa krwi

Budowa krwi

Krew składa się z osocze i elementów komórkowych. Osocze W skład osocza wchodzą substancje takie jak czynniki krzepnięcia oraz...

Tagi Morfologia krwi obwodowej

Grupy Morfologia krwi obwodowej

Grupa Krew

Grupa Krew

Porozmawiaj o przyczynach rozmaitych krwotoków i prawidłowych parametrach krwi. Pomóż w interpretacji wyników krwi innych użytkowników lub poproś ich o pomoc przy swoich wynikach....