Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

Leczenie farmakologiczne ma na celu zapobieganie rzucawce i innym poważnym powikłaniom stanu przedrzucawkowego. W przypadku stanu przedrzucawkowego z łagodnie podwyższonym ciśnieniem tętniczym leki hipotensyjne nie powinny być stosowane. Leczenie farmakologiczne powinno być rozpoczęte przy wartościach ciśnienia rozkurczowego >100 mm Hg. "Idealny" lek dla ciężarnych powinien obniżać wartość ciśnienia tętniczego do bezpiecznego poziomu w sposób kontrolowany, nie zmniejszać rzutu serca, wpływać rozluźniająco na naczynia krążenia maciczno-łożyskowego i nie powodować istotnych skutków ubocznych u ciężarnej i płodu.

Leki na nadciśnienie tętnicze u ciężarnych

W leczeniu ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym podstawowe znaczenie mają:

  • metyldopa: 1g na dobę; dawka podtrzymująca 1-4 g na dobę;
  • nifedypina (preparaty o przedłużonym uwalnianiu): 40-80 mg na dobę;
  • labetalol: 300-1600 mg na dobę.

W wybranych przypadkach w tej grupie pacjentek można stosować klonidynę oraz prazosynę. Beta-blokery są stosowane w wyjątkowych przypadkach.

Działanie hipotensyjne diuretyków tiazydowych jest uzależnione zarówno od ich działania moczopędnego, jak i od działania rozluźniającego mięśnie gładkie naczyń krwionośnych. Leki tego typu nie powinny być stosowane przez kobiety ciężarne. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której u pacjentki występuje nadciśnienie przewlekłe wrażliwe na sód oraz zaburzenia funkcji lewej komory serca. Diuretyki tiazydowe mogą być przyjmowane przez kobiety w wieku rozrodczym - dotychczas nie zostały opisane przypadki wad wrodzonych u płodu na skutek stosowania tych leków w momencie poczęcia i w pierwszym trymestrze ciąży.

Inhibitory konwertazy angiotensyny to leki, które wykazują działanie teratogenne, dlatego ciężarne i kobiety planujące ciążę nie powinny ich stosować. Podawanie leków tego typu kobietom spodziewającym się dziecka może powodować liczne powikłania: małowodzie, wady rozwojowe płodu, ograniczenie wewnątrzmacicznego wzrastania płodu, obumarcie wewnątrzmaciczne, niewydolność nerek oraz zgon noworodka.

Konieczność zastosowania farmakoterapii po porodzie może wystąpić u kobiet karmiących, u których zdiagnozowano wszystkie postaci nadciśnienia. Zaleca się podawanie metyldopy i propranololu (w przypadku konieczności zastosowania beta-blokerów). Bezpieczeństwo przyjmowania innych leków nie zostało udowodnione, w związku z tym można zalecić je jedynie w wybranych przypadkach.

Leczenie przełomu nadciśnieniowego u kobiet w ciąży

Przełom nadciśnieniowy (tak zwana kryza nadciśnieniowa) jest to nagły wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Prowadzi on do zaburzeń czynnościowych, a nawet do uszkodzenia serca, nerek i ośrodkowego układu nerwowego. Jest to groźny stan bezpośredniego zagrożenia życia matki i płodu. Przełom nadciśnieniowy zapowiadają następujące objawy: ogólny niepokój, silne bóle głowy, zaburzenia widzenia oraz symptomy ze strony wątroby i żołądka (nudności, bóle w nadbrzuszu, wymioty). Objawy te mogą poprzedzać napad rzucawki.

Ciężarne dotknięte przewlekłym nadciśnieniem tętniczym mogą stosunkowo dobrze znosić większe zwyżki ciśnienia niż zdrowe kobiety. Napad drgawek rzucawkowych u młodych, zdrowych kobiet może wystąpić już przy wartościach ciśnienia rozkurczowego rzędu 100 mm Hg lub mniejszych. Z tego powodu w leczeniu przełomu nadciśnieniowego wykorzystuje się leki, które wykazują szybkie działanie hipotensyjne. Ciśnienie u ciężarnych powinno być obniżane stopniowo w ciągu kilkudziesięciu minut. Gwałtowne i znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego może bowiem spowodować zmniejszenie przepływu krwi przez narządy ciężarnej oraz jej macicę i łożysko. W takiej sytuacji pojawia się ryzyko wewnątrzmacicznego obumarcia płodu. Nagły spadek ciśnienia tętniczego stwarza również ryzyko uszkodzenia nerek i serca, a także niedotlenienia mózgu u ciężarnej.

W leczeniu przełomu nadciśnieniowego mają zastosowanie następujące leki:

  • dihydralazyna,
  • nifedypina,
  • labetalol.

Diazoksyd, nitrogliceryna i nitroprusydek sodu są stosowane w najcięższym, opornym na leczenie nadciśnieniu w warunkach intensywnego nadzoru medycznego.

Zalecane jest zapobieganie wystąpieniu napadu rzucawki za pomocą MgSO4. Siarczan magnezu jest bezpiecznym i skutecznym środkiem, często stosowanym w tym celu.

Dobierając terapię dla kobiety w ciąży należy zawsze pamiętać nie tylko o zdrowiu matki, ale też w tym przypadku o utrzymaniu ciąży i zdrowiu dziecka.

Karol Kaziród-Wolski

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze (Hypertensio arterialis) jest to choroba układu krążenia polegająca na stałym lub okresowym podwyższeniu...

Potas i magnez

Potas jest jonem głównie wewnątrzkomórkowym, jego stężenie w surowicy krwi wynosi 3,5-5,0 mmol/ml. Norma stężenia jonów magnezu w...

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Beta-adrenolityki, nazywane potocznie beta-blokerami, są lekami blokującymi receptory adrenergiczne beta-1 i beta-2, co skutkuje...

Leki antyarytmiczne w ciąży

Bezpieczeństwo stosowania danego leku antyarytmicznego w czasie ciąży określa się za pomocą pięciostopniowej (kategorie: A, B, C,...

Nadciśnienie ciążowe

Nadciśnienie ciążowe

Nadciśnieniem ciążowym nazywamy nadciśnienie, które rozwija się w drugiej połowie ciąży, tj. po dwudziestym tygodniu ciąży....

Objawy zajścia w ciąże

Objawy zajścia w ciąże

Objawy świadczące o ciąży dzielimy na trzy grupy: przypuszczalne, prawdopodobne i pewne.[[ranking]] Kobieta może przypuszczać, że...

Diuretyki (leki moczopędne)

Diuretyki (leki moczopędne) są jedną z najczęściej stosowanych grup leków w kardiologii. Zwiększenie diurezy, czyli wydalania...

Tagi Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

Grupy Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

Grupa Nadciśnienie

Grupa Nadciśnienie

Grupa dla osób chorujących na nadciśnienie tętnicze. Ciężko jest się z tego schorzenia wyleczyć, ale o przebiegu i łagodzeniu objawów lub lekach zawsze można porozmawiać.

Grupa Wysokie ciśnienie

Grupa Wysokie ciśnienie

Grupa dla osób z wysokim ciśnieniem, gdzie wymienisz się doświadczeniem na temat przyczyn skoków ciśnienia, przyjmowanych lekach oraz naturalnych metodach obniżania wysokiego...

Grupa Ciąża

Grupa Ciąża

Porozmawiaj o przebiegu ciąży przy wadach serca matki lub dziecka. Zapytaj inne ciężarne jak radzą sobie w poszczególnych trymestrach. Dowiedz się jakie rokowania będzie miało...