Nakłucie worka osierdziowego

Nakłucie worka osierdziowego (punkcja worka osierdziowego, perikardiocentaza) ma na celu usunięcie nagromadzonej w nim krwi lub płynu.

Worek osierdziowy otacza serce człowieka. W różnych stanach patologicznych (zapalenie, uraz) może dojść do gromadzenia się w nim krwi lub płynu wysiękowego. Obecność dużej ilości płynu w worku osierdziowym prowadzi do upośledzenia pracy serca (utrudniony jest skurcz i rozkurcz).

Wykonanie nakłucia worka osierdziowego

Pacjent znajduje się w pozycji półsiedzącej pod kątem mniej więcej ok. 30 stopni do poziomu (w pozycji tej płyn przemieszcza się przed przednią ścianę serca, co ułatwia jego odprowadzenie). Przed wkłuciem igły skóra pacjenta jest znieczulana roztworem lignokainy.

Dostępy przy nakłuciu worka osierdziowego

Stosowane są dwa rodzaje dostępu przy punkcji worka osierdziowego:

  • nakłucie z dostępu podmostkowego - igłę wkłuwa się w okolicę między wyrostkiem mieczykowatym i lewym łukiem żebrowym w taki sposób by jej kierunek skierowany był na prawy staw mostkowo-obojczykowy;
  • nakłucie z dostępu międzyżebrowego - igła wprowadzana jest w piątym międzyżebrzu po stronie lewej - ok. 7 cm od mostka, dostęp obecnie coraz rzadziej stosowany.

Powikłania nakłucia worka osierdziowego

  • uszkodzenie naczynia nasierdziowego,
  • zaburzenia rytmu,
  • spadek ciśnienia,
  • odma opłucnowa,
  • uszkodzenie wątroby.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Nakłucie worka osierdziowego

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia jest dziedziną medycyny zajmującą się leczeniem operacyjnym serca i naczyń krwionośnych. I choć kardiologia...

Tamponada worka osierdziowego

Tamponada worka osierdziowego to gromadzenie się płynu w worku osierdziowym (może to być płyn gromadzący się w wyniku zapalenia...

Osierdzie

Osierdzie jest to rodzaj worka, w którym ukryty jest mięsień sercowy. Osierdzie składa się z dwóch warstw. Zewnętrzna warstwa...

Tagi Nakłucie worka osierdziowego

Grupy Nakłucie worka osierdziowego

Grupa Krew

Grupa Krew

Porozmawiaj o przyczynach rozmaitych krwotoków i prawidłowych parametrach krwi. Pomóż w interpretacji wyników krwi innych użytkowników lub poproś ich o pomoc przy swoich wynikach....