Niedociśnienie

Prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego powinny mieścić się w przedziale: skurczowe 120-129 mmHg oraz rozkurczowe 80-84 mmHg.

Biorąc pod uwagę rolę, jaką wzrost ciśnienia odgrywa w rozwoju choroby niedokrwiennej serca i uogólnionej miażdżycy tętnic, wskazane są nawet niższe wartości. Za optymalne uważa się ciśnienie skurczowe mniejsze niż 120 mmHg i rozkurczowe poniżej 80 mmHg.

Należy jednak zachować umiar również w obniżaniu wartości ciśnienia. U osób leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego, zbyt gwałtowne obniżenie do bardzo niskich wartości, może być dla pacjenta nie tylko nieprzyjemne (zawroty i bóle głowy, uczucie zmęczenie) ale także niebezpieczne (utrata przytomności). Podobnie ostrożnie postępuje się w udarach krwotocznych mózgu, którym zwykle towarzyszy znaczny wzrost ciśnienia tętniczego (kryza). Nagłe obniżenie ciśnienia może w tym przypadku spowodować udar niedokrwienny.

Odpowiednio wysokie ciśnienie tętnicze krwi jest konieczne do prawidłowego zaopatrywania narządów w tlen i związki odżywcze. Krytycznym organem jest mózg. Reaguje najszybciej. Spektakularnym przykładem takiej reakcji są ortostatyczne spadki ciśnienia (efekt uboczny niektórych leków) odczuwalny dla człowieka w postaci nagłych zawrotów głowy i zachwiania równowagi, zmuszającego do przyjęcia pozycji siedzącej lub lezącej. Możliwe są omdlenia. Trudno jest podać konkretne wartości ciśnienia, przy których występują tego typu zaburzenia. Jednym ciśnienie 120/60 mmHg pozwala normalnie funkcjonować, u innych spadek ciśnienia z 150/100 mmHg do 120/60 mmHg będzie źle tolerowany.

Znaczny spadek ciśnienia, zwykle wywołany nagłym rozkurczem naczyń krwionośnych lub spadkiem objętości krążących płynów (krwawienia) jest elementem wstrząsu. Krytyczna jest w tym wypadku funkcja nerek, których prawidłowe ukrwienie wymaga co najmniej ciśnienia skurczowego o wartości 70 mmHg.

U ludzi, którzy z powodu bólów wieńcowych, przyjmują doraźnie nitroglicerynę (np. w postaci tabletek podjęzykowych), przed kolejnym podaniem leku w krótkim czasie należy skontrolować ciśnienie tętnicze. Przy wartości skurczowej ciśnienia poniżej 100 mmHg nie powinno się podawać kolejnych dawek nitro. Jeśli ból nie mija, wskazana jest pomoc lekarska.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Niedociśnienie

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze (Hypertensio arterialis) jest to choroba układu krążenia polegająca na stałym lub okresowym podwyższeniu...

Ciśnienie krwi i tętno

Ciśnienie krwi i tętno

W cyklu pracy serca wyróżniamy skurcz i rozkurcz. Podczas skurczu (systole) krew wyrzucana jest z komór do tętnic. W czasie...

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna jest to spadek ciśnienia skurczowego krwi o ponad 20 mmHg lub spadek ciśnienia rozkurczowego o ponad 10...

Krążenie hiperkinetyczne

Krążenie hiperkinetyczne to stan, w którym, mimo niskiego ciśnienia tętniczego, objętość minutowa serca jest znaczna. Serce...

Niedotlenienie mózgu

Niedotlenienie mózgu

Mózg jest najwrażliwszym na niedotlenienie i niedokrwienie narządem naszego organizmu. Pozbawiony tlenu i substancji...

Skoki ciśnienia tętniczego

Skoki ciśnienia tętniczego

Skoki wartości ciśnienia tętniczego mogą być bardzo dokuczliwym objawem. Mogą również stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i...

Szmery serca u dzieci

Szmery serca u dzieci

Osłuchiwanie klatki piersiowej jest badaniem wykonywanym rutynowo u lekarza pediatry, również wykonuje się je w chwilę po...

Omdlenie

Omdlenie

Omdleniem nazywamy krótkotrwała utratę przytomności z towarzyszącym spadkiem napięcia mięśniowego - mdlejący zwykle upada....

Zasłabnięcie

Zasłabnięcie

Zasłabnięcie jest chwilowym zaburzeniem świadomości, ale bez jej pełnej utraty. Mogą wystąpić zawroty głowy, mdłości, zaburzenia...

Tagi Niedociśnienie

Grupy Niedociśnienie

Grupa Niskie ciśnienie

Grupa Niskie ciśnienie

Porozmawiaj o przyczynach i konsekwencjach spadku ciśnienia oraz o tym jak radzić sobie przy przewlekłym niskim ciśnieniu. Podziel się swoimi doświadczeniami i poznaj historie...

Grupa Niskie ciśnienie rozkurczowe

Grupa Niskie ciśnienie rozkurczowe

Zauważyłeś, że Twoje wyniki pomiaru ciśnienia są nietypowe? Jednak od normy odbiega tylko druga wartość ciśnienia, czyli ciśnienie rozkurczowe? Zapytaj innych użytkowników o czym...

Grupa Niskie ciśnienie skurczowe

Grupa Niskie ciśnienie skurczowe

Jeśli obawiasz się swoim wynikiem pomiaru ciśnienia, gdyż jego pierwsza wartość jest obniżona dołącz do tej grupy i dowiedz się czym taki stan może być spowodowany oraz jak należy...