Niedotlenienie

Niedotlenienie to stan, w którym dany narząd nie otrzymuje ilości tlenu adekwatnej do zapotrzebowania w danej chwili.

Stan taki może wiązać się z nieprawidłowościami dotyczącymi naczyń doprowadzających krew do danego obszaru, narządu (mówimy wtedy o niedokrwieniu, częścią tego zjawiska jest właśnie niedotlenienie), może również wynikać z niezadowalającą ilością tlenu dostarczanego przez krew. Może to być związane z niskim poziomem hemoglobiny, substancji odpowiedzialnej za transport tlenu. Mówimy wtedy o niedokrwistości (anemii) - graniczny poziom hemoglobiny wynosi 11-12 g%. Poniżej 6 g% pojawiają się objawy neurologiczne wynikające z niedotlenienia mózgu.

Istnieje możliwość niedoborów tlenu we krwi, mimo wysokiego poziomu hemoglobiny i czerwonych krwinek. Dzieje się tak w chorobach płuc (POChP, pylice itd), w których w znacznym stopniu upośledzona jest wymiana gazowa zachodząca w pęcherzykach płucnych.

Odrębną sytuacją jest niedotlenienie narządu lub tkanki, którego zapotrzebowanie na tlen związane z wykonywaną pracą, chwilowo przerasta możliwości zdrowego organizmu. Przykładem jest wysiłek fizyczny i praca mięśni poprzecznie prążkowanych. W sytuacji niedotlenia mięśnie mogą przestawić swój metabolizm z tlenowego na beztlenowy. Wysiłek aerobowy (tlenowy) jest jednak zdrowszy i daje lepsze efekty.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Niedotlenienie

Udar mózgu

Udar mózgu

Udar mózgu (łac. Insultus cerebri) jest to ogniskowe lub globalne zaburzenia czynności mózgu o wywołane zaburzeniami przepływu...

Hipoksja

Hipoksja jest określeniem stanu klinicznego, w którym utlenowanie tkanek jest niewystarczające. Powikłania układowe hipoksji,...

Duszność

Duszność

Uczucie duszności jest wynikiem dysproporcji między zapotrzebowaniem organizmu na tlen a możliwością jego dostarczenia do tkanek...

Chromanie przestankowe

Chromanie przestankowe

Chromanie przestankowe jest objawem niedokrwienia kończyn. Podczas pracy mięśnie zwiększają swoje zapotrzebowanie na tlen....

Niedotlenienie serca

Niedotlenienie serca wiąże się głównie z wydolnością naczyń wieńcowych serca. Są to naczynia tętnicze odchodzące od aorty zaraz...

Niedotlenienie mózgu

Niedotlenienie mózgu

Mózg jest najwrażliwszym na niedotlenienie i niedokrwienie narządem naszego organizmu. Pozbawiony tlenu i substancji...

Omdlenie

Omdlenie

Omdleniem nazywamy krótkotrwała utratę przytomności z towarzyszącym spadkiem napięcia mięśniowego - mdlejący zwykle upada....

Zasłabnięcie

Zasłabnięcie

Zasłabnięcie jest chwilowym zaburzeniem świadomości, ale bez jej pełnej utraty. Mogą wystąpić zawroty głowy, mdłości, zaburzenia...

Tagi Niedotlenienie

Grupy Niedotlenienie

Grupa Krew

Grupa Krew

Porozmawiaj o przyczynach rozmaitych krwotoków i prawidłowych parametrach krwi. Pomóż w interpretacji wyników krwi innych użytkowników lub poproś ich o pomoc przy swoich wynikach....