Niedotlenienie mózgu

Niedotlenienie mózgu

Mózg jest najwrażliwszym na niedotlenienie i niedokrwienie narządem naszego organizmu. Pozbawiony tlenu i substancji energetycznych (głównie glukoza) ulega nieodwracalnym uszkodzeniom już po 4 minutach.

Prawidłowe ukrwienie mózgu nie zawsze oznacza, że organ ten otrzymuje odpowiednią ilość tlenu. Objawy niedotlenienia mózgu mogą wystąpić nagle jako zawroty lub bóle głowy, zaburzenia widzenia, omdlenia i utrata przytomności. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku nagłego spadku ciśnienia (np. hipotonia ortostatyczna), wystąpienia ciężkich zaburzeń rytmu serca, przy nagłym zmniejszeniu się ilości dopływającej do mózgu krwi (np. w zespole podkradania czy w napadowym migotaniu przedsionków).

Niedotlenienie mózgu może także wynikać przyczyn zewnętrznych, np. z powodu spadku objętości tlenu w powietrzu (choroba wysokogórska).

Niedotlenienie mózgu może mieć również przewlekły i początkowo subkliniczny przebieg. Problemy z koncentracją, pamięcią, kojarzeniem faktów - swego rodzaju "ociężałość umysłowa", uporczywa senność, nawet zaburzenia psychiatryczne mogą być objawem długo utrzymującej się hipoksji.

W stanach chorobowych przebiegających ze zmniejszeniem prężności tlenu we krwi (POChP, zespół bezdechu sennego) lub ze spadkiem zdolności krwi do transportu tlenu (niedokrwistości) niektóre objawy wynikają właśnie z niedotlenienia mózgu.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Niedotlenienie mózgu

Udar mózgu

Udar mózgu

Udar mózgu (łac. Insultus cerebri) jest to ogniskowe lub globalne zaburzenia czynności mózgu o wywołane zaburzeniami przepływu...

Hipoksja

Hipoksja jest określeniem stanu klinicznego, w którym utlenowanie tkanek jest niewystarczające. Powikłania układowe hipoksji,...

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna jest to spadek ciśnienia skurczowego krwi o ponad 20 mmHg lub spadek ciśnienia rozkurczowego o ponad 10...

Gazometria

Gazometria

Gazometria jest badaniem laboratoryjnym oceniającym równowagę kwasowo-zasadową organizmu. [[ranking]] Do badania można pobrać...

Duszność

Duszność

Uczucie duszności jest wynikiem dysproporcji między zapotrzebowaniem organizmu na tlen a możliwością jego dostarczenia do tkanek...

Niedotlenienie

Niedotlenienie to stan, w którym dany narząd nie otrzymuje ilości tlenu adekwatnej do zapotrzebowania w danej chwili. Stan taki...

Krwiak mózgu

Krwiak mózgu

Gwałtownie narastające deficyty neurologiczne, a przy dużych krwawieniach szybko rozwijająca się śpiączka to główne objawy...

Chwilowa utrata wzroku

Chwilowa utrata wzroku

Chwilowa utrata wzroku może mieć przyczyny krążeniowe. Siatkówka - błona sensoryczna oka, odpowiedzialna za odbiór (percepcję)...

Niedociśnienie

Prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego powinny mieścić się w przedziale: skurczowe 120-129 mmHg oraz rozkurczowe 80-84 mmHg....

Śpiączka

Śpiączka

Śpiączka jest ciężkim stanem zaburzenia świadomości. Jest to zaburzenie o charakterze ilościowym, to znaczy że chory nie ma...

Omdlenie

Omdlenie

Omdleniem nazywamy krótkotrwała utratę przytomności z towarzyszącym spadkiem napięcia mięśniowego - mdlejący zwykle upada....

Zasłabnięcie

Zasłabnięcie

Zasłabnięcie jest chwilowym zaburzeniem świadomości, ale bez jej pełnej utraty. Mogą wystąpić zawroty głowy, mdłości, zaburzenia...

Zwężenia tętnic szyjnych

Zwężenia tętnic szyjnych

Zwężenie tętnic szyjnych, czyli naczyń, które doprowadzają krew do mózgu, jest jednym z powikłań uogólnionej miażdżycy. Ponieważ...

Śmierć kliniczna

Śmierć kliniczna

Znane są przypadki osób, które relacjonują swoje wspomnienia z "życia po życiu", ale nie wszyscy wiedzą, co w tym czasie dzieje...

Tagi Niedotlenienie mózgu

Grupy Niedotlenienie mózgu

Grupa Omdlenia

Grupa Omdlenia

Częste omdlenia nie pozwalają Ci normalnie funkcjonować? Dowiedz się jak radzą sobie z nimi inni użytkownicy, a także co może być przyczyną nagłej utraty świadomości.

Grupa Udar mózgu

Grupa Udar mózgu

Grupa dla osób, które przeszły udar mózgu lub żyją z takimi osobami. Dowiedz się czego można się spodziewać po udarze niedokrwiennym mózgu, jakie są jego przyczyny i komplikacje.

Grupa Śpiączka

Grupa Śpiączka

Bliska Ci osoba zapadła w śpiączkę po operacji? Zastanawiasz się nad powikłaniami tego stanu i rokowaniami na przyszłość? Porozmawiaj z innymi osobami, które przeszły podobną...