Niewydolność serca u dzieci

Niewydolność serca u dzieci

Objawy niewydolności serca u osoby dorosłej, nawet u dzieci w wieku szkolnym, są trudne do przeoczenie i dość szybko budzą niepokój. W tych grupach wiekowych stopień niewydolności określa przy pomocy skali NYHA.

U noworodków i niemowlaków sytuacja jest jednak inna. Nie tylko z uwagi na przyczyny niewydolności serca. W tej grupie wiekowej główne przyczyny to wrodzone wady serca, podczas gdy u starczych dzieci i osób dorosłych przyczynami są raczej choroby nabyte (gorączka reumatyczna, infekcyjne zapalenie wsierdzia czy zapalenie mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze itd.). Bardzo istotna jest przede wszystkim odmienna symptomatologia (objawy).

Cześć wad serca przebiega z sinicą, takie sytuacje nie pozostawiają wątpliwości, co do faktu, iż dziecko wymaga pomocy lekarskiej. Jednak część wad, głównie przewodozależne, nie wywołuje sinicy a może być przyczyną niewydolności serca.

Pierwszym objawem niewydolności serca u noworodków i niemowląt jest często niechęć do ssania lub pocenie się główki dziecka po karmieniu. Ssanie piersi jest dla dziecka bardzo dużym wysiłkiem, przy niewydolności serca taki wysiłek może przekraczać możliwości dziecka. Jeśli po karmieniu, dziecko staje się niespokojne, poci się, szybciej oddycha, należy zasięgnąć porady pediatry.

Niewydolność serca na tle wrodzonych wad ma zwykle charakter przewlekły. Ostra niewydolność może rozwiana się w przebiegu chorób takich jak zapalenie mięśnia sercowego czy zapalenie wsierdzia.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Niewydolność serca u dzieci

Niewydolność serca

Niewydolność serca

Niewydolność serca (niewydolność krążenia, Insufficiaentia cordis (circulatoriae)) jest to zespół objawów spowodowanych...

Wady serca u dzieci

Wady serca u dzieci

Wady serca i układu krążenia to najczęstsze wady wrodzone, które występują u około 1% żywo urodzonych noworodków. Niewykryte w...

Przewlekła niewydolność serca

Przewlekła niewydolność serca to stan, w którym dochodzi do zmniejszenia pojemności minutowej serca, przez co do tkanek...

Sinica

Sinica jest to fioletowoniebieskie zabarwienie skóry i błon śluzowych będące wyrazem przekroczenia we krwi włośniczkowej ilości...

Wady przewodozależne serca

Wady przewodozależne serca to takie wrodzone wady serca u dzieci, przy istnieniu których do życia konieczna jest drożność...

Tagi Niewydolność serca u dzieci

Grupy Niewydolność serca u dzieci

Grupa Dziecko

Grupa Dziecko

Porozmawiaj z innymi rodzicami o wadach serca i schorzeniach układu krążenia waszych dzieci. Dowiedz się gdzie w Polsce najlepiej leczyć dzieci, jakie mają rokowania przy...

Grupa Niemowlę

Grupa Niemowlę

Porozmawiaj z rodzicami niemowlaków o radzeniu sobie z chorobami serca ich pociech. Dowiedz się, gdzie najlepiej leczyć swoje dziecko i jakie są rokowania przy konkretnych...

Grupa Wada serca u dziecka

Grupa Wada serca u dziecka

Grupa dla rodziców dzieci z wadami serca, gdzie mogą dowiedzieć się więcej o przyczynach, komplikacjach oraz leczeniu wad serca u dzieci. Wymień się swoimi doświadczeniami z...