Nowa metoda jednoczesnego pomiaru ciśnienia krwi i sztywności tętnic

Nowa metoda jednoczesnego pomiaru ciśnienia krwi i sztywności tętnic

Sztywność tętnic jest głównym czynnikiem prowadzącym do choroby układy sercowo-naczyniowego, jednak dokonanie jej pomiaru stanowi pewnego rodzaju wyzwanie. Sztywność naczyń krwionośnych wpływa również na wyniki badania ciśnienia krwi, gdyż te opierają się na czasie potrzebnym tętnicom do powrotu do właściwej objętości po doznanym ucisku. Niedawno opracowano nową, prostą i nieinwazyjną metodę oceny sztywności tętnic. Badanie to pozwala jednocześnie dokonać pomiaru sztywności naczyń krwionośnych oraz ciśnienia krwi.

Badanie sztywności tętnic

Sztywność tętnic zwiększa nadciśnienie, a ono z kolei może nasilać sztywność naczyń krwionośnych. Problem ten ma związek również z cukrzycą typu 2. Sztywność tętnic uczestniczy także w rozwoju problemów z krążeniem. Jeżeli jednak ta przypadłość jest odpowiednio wcześnie wykryta, zdrowa, zbilansowana dieta oraz systematyczna aktywność fizyczna mogą zdziałać cuda. Dotychczas problemem było jednak zmierzenie sztywności tętnic. Standardowo pomiaru dokonuje się za pomocą tomografii komputerowej lub badania USG. Obydwa badania są jednak stosunkowo trudne w przeprowadzeniu, a ich wyniki nierzadko są nieprecyzyjne. Potrzebna była nowa, skuteczniejsza metoda oceny sztywności naczyń krwionośnych. Cel ten przyświecał naukowcom z National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) w Japonii.

Nowy sposób pomiaru sztywności tętnic

Japońscy badacze opracowali innowacyjną i nieinwazyjną metodę pomiaru sztywności tętnic. Wykorzystali związek pomiędzy ciśnieniem w rękawie oraz objętością tętnic. Zależność tę obliczyli za pomocą ciśnienia tętna oraz amplitudy drgań rękawa. Odczyty połączono, by uzyskać wskaźnik sztywności tętnic. Aby przetestować wiarygodność nowej metody, wyniki wskaźnika sztywności tętnic u 100 ochotników porównano ze sztywnością naczyń krwionośnych określoną za pomocą tomografii komputerowej oraz badania USG. Okazało się, że wyniki badań były do siebie bardzo zbliżone. Oznacza to, że urządzenia wykorzystujące drgające rękawy do pomiaru ciśnienia krwi można z powodzeniem stosować do wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego.

Tętnice sztywnieją w wyniku procesów starzenia oraz miażdżycy. Dwie główne przyczyny zgonów w krajach rozwijających się, czyli zawał mięśnia sercowego oraz udar, to bezpośrednie skutki miażdżycy. Zwiększona sztywność tętnic ma również związek z podwyższonym ryzykiem wystąpienia problemów z układem krążenia. Z tego względu możliwość dokonania rzetelnych pomiarów sztywności naczyń krwionośnych jest na wagę złota. Nieinwazyjne, proste badanie, które jednocześnie dostarcza wiadomości na temat ciśnienia krwi oraz sztywności tętnic może być przełomem we wczesnym wykrywaniu chorób układu krążenia.

Joanna Brodziak

Źródło: Science Daily

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Nowa metoda jednoczesnego pomiaru ciśnienia krwi i...

Anomalie tętnic wieńcowych

Anomalie tętnic wieńcowych możemy podzielić na trzy grupy: przetoki tętniczo-żylne; odejście lewej tętnicy wieńcowej od tętnicy...

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze (Hypertensio arterialis) jest to choroba układu krążenia polegająca na stałym lub okresowym podwyższeniu...

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe są naczyniami doprowadzającymi krew do mięśnia sercowe. Stanowią pierwsze odgałęzienia aorty wstępującej,...

Zwężenia tętnic szyjnych

Zwężenia tętnic szyjnych

Zwężenie tętnic szyjnych, czyli naczyń, które doprowadzają krew do mózgu, jest jednym z powikłań uogólnionej miażdżycy. Ponieważ...

Tagi Nowa metoda jednoczesnego pomiaru ciśnienia krwi i...

Grupy Nowa metoda jednoczesnego pomiaru ciśnienia krwi i...

Grupa Wysokie ciśnienie

Grupa Wysokie ciśnienie

Grupa dla osób z wysokim ciśnieniem, gdzie wymienisz się doświadczeniem na temat przyczyn skoków ciśnienia, przyjmowanych lekach oraz naturalnych metodach obniżania wysokiego...

Grupa Tętnica

Grupa Tętnica

Grupa dla osób z różnymi schorzeniami dotyczącymi tętnic. Porozmawiasz tu o przyczynach zaburzeń związanych z tętnicami oraz metodach ich leczenia.

Grupa Miażdżyca

Grupa Miażdżyca

Grupa dla osób chorujących na miażdżycę. Możesz tutaj porozmawiać o natężeniu i przebiegu choroby oraz o możliwych sposobach leczenia i ich skuteczności.