Nowa metoda resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Nowa metoda resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Po pięciu latach testów klinicznych prowadzony przez wydział medyczny na Uniwersytecie Minnesota udało się opracować nową metodę resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Nowa metoda daje poszkodowanym większe szanse na przeżycie oraz zachowanie funkcji mózgu.

Nowa technika zastępująca ręczne przywracanie krążenia

Podczas tradycyjnej, stosowanej powszechnie resuscytacji (CPR) używa się jedynie obu rąk wykonując masaż serca, podczas którego uciska się klatkę piersiową. Nowa technika wykracza poza tę nieskomplikowaną formę. Opiera się ona na użyciu dwóch urządzeń, które poprawiają krążenie krwi. Dzięki zastosowaniu dwóch urządzeń zarówno do serca jak i mózgu dostarczane jest trzy razy więcej krwi podczas każdego cyklu ucisku niż dzieje się to w przypadku tradycyjnego CPR.

Urządzenia w nowej metodzie resuscytacji

Pierwsze z urządzeń składa się z zasysającego się elementu w kształcie miseczki, który przykłada się do klatki piersiowej poszkodowanego. Element ten posiada uchwyt służący do ręcznego podnoszenia i opuszczania klatki piersiowej podczas masażu serca stymulującego krążenie krwi. Drugie urządzenie łączy drogi oddechowe poszkodowanego z maską na twarzy lub oddychającą tubą, które zapobiegają dostaniu się powietrza do płuc podczas unoszenia klatki piersiowej przy użyciu pierwszego urządzenia.

Dzięki jednoczesnemu zastosowaniu obu urządzeń, więcej powietrza zasysa się do płuc, co powoduje pobudzenie krążenia krwi i szybsze dotlenienie serca i mózgu.

Nowoczesna technologia resuscytacyjna

Klasyczne CPR zostało opracowane 50 lat temu. Teraz przyszła era na nowsze, lepsze rozwiązania, które wykorzystują specjalistyczne urządzenia, a nie jedynie siłę ludzkich mięśni. Urządzenie zostało opracowane we współpracy lekarzy różnych specjalności, w tym kardiologów, anestezjologów , neurologów i innych.

Zastosowanie nowej technologii przy urazach

Autorzy projektu uważają, że nowa technologia może zostać wykorzystana w leczeniu urazów głowy i wstrząśnień mózgu, gdyż dzięki niej można poprawić ukrwienie mózgu i innych tkanek.

Diana Maciąg

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Nowa metoda resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Defibrylacja

Defibrylacja

Defibrylacja jest zabiegiem, którego celem jest przerwanie migotania komór. Mechanizm działania defibrylacji polega na...

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Przedstawione poniżej algorytmy postępowania są przeznaczone dla laików tzn. osób nie mających na co dzień styczności z medycyną...

Kardiowerter-defibrylator (ICD)

Kardiowerter-defibrylator (ICD, ang. implantable cardioverter defibrillator) to urządzenie podobne do stymulatora serca, które...

Wszczepienny defibrylator serca

O konieczności skuteczniejszego rozpoznawania przez lekarzy, przede wszystkim rodzinnych, zagrożenia nagłym zgonem sercowym u...

Tagi Nowa metoda resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Grupy Nowa metoda resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Grupa Duszność

Grupa Duszność

Grupa dla osób cierpiących na napady duszności zarówno na tle nerwowym jak i kardiologicznym. Dowiedz się od innych użytkowników jak się zachować w trakcie ataku oraz jak z nim...

Grupa Udar mózgu

Grupa Udar mózgu

Grupa dla osób, które przeszły udar mózgu lub żyją z takimi osobami. Dowiedz się czego można się spodziewać po udarze niedokrwiennym mózgu, jakie są jego przyczyny i komplikacje.