Nowe badanie krwi w diagnozie zawału serca

Nowe badanie krwi w diagnozie zawału serca

Naukowcy z Loyola University Chicago Stritch School of Medicine ogłosili, że udało im się opracować nowe badanie krwi, które może pomóc z diagnozowaniu zawału serca. Badacze wykazali, że po zawale do krwi wydzielane jest duże białko C wiążące miozynę serca. To odkrycie może stać się podstawą nowego badania, które wraz z innymi testami krwi mogłoby pomóc w diagnozie zawału. Potrzeba jednak dalszych badań, by potwierdzić rolę białka C jako prawdziwego biomarkera zawału serca.

Problemy z diagnozowaniem zawału serca

Aż u 60-70% osób zgłaszających się do lekarza z bólem w klatce piersiowej nie stwierdza się zawału. Wielu z tych pacjentów przed ostateczną diagnozą przebywa jednak w szpitalu, co wiąże się z niemałymi kosztami. Problemem są również narzędzia diagnostyczne. Elektrokardiogram pomaga w diagnozie poważnych przypadków zawału serca, ale nie sprawdza się u osób z mniej rozległymi zawałami. Mimo iż istnieją badania krwi wykrywające białka związane z zawałem serca, większość z nich nie jest związana konkretnie z sercem, a wysokie poziomy tych białek mogą wskazywać na przykład na uraz mięśnia. Jedynie jedno białko stosowane obecnie w testach - sercowa troponina I - jest specyficzna dla serca, jednak pojawia się ona w krwi dopiero 4-6 godzin po zawale. Dlatego naukowcy szukają innego białka związanego z sercem.

Białko C w diagnozie zawału

Badanie przeprowadzone przez amerykańskich naukowców jest pierwszym, które wykazało związek między białkiem C wiążącym miozynę serca a zawałem. Jest już pewne, że białko to jest specyficzne dla serca. Co więcej, dzięki swojemu dużemu rozmiarowi i stosunkowo wysokiemu stężeniu we krwi może być łatwo wykrywalne podczas badania krwi.

Naukowcy zbadali próbki krwi od pacjentów po zawale, przeanalizowali również wyniki badań szczurów po zawale. Okazało się, że zarówno u zwierząt, jak i ludzi poziom białka C wiążącego miozynę był wyraźnie podwyższone po zawale serca. Białko to stabilizuje strukturę mięśnia serca i reguluje funkcjonowanie serca. Podczas zawału tętnica wieńcowa jest zablokowana, a komórki mięśnia sercowego zaczynają umierać z powodu zakłóconego przepływu krwi i tlenu. Podczas gdy komórki serca obumierają, białko C wiążące miozynę rozpada się i jest wydzielane do serca. Naukowcy przyznają, że potrzebne są dalsze badania, by ustalić przebieg wydzielania białka C do krwi, szczytowe stężenia białka oraz czas połowicznego rozpadu.

Odkrycie amerykańskich naukowców może być przełomem w diagnozowaniu zawału serca. Podwyższony poziom białka C wiążącego miozynę jest bowiem wiarygodnym wskaźnikiem zawału serca. Być może już wkrótce badanie krwi wykrywające białko C będzie standardowo stosowane w diagnostyce zawału serca.

Joanna Brodziak

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Nowe badanie krwi w diagnozie zawału serca

Powikłania zawału serca

W wyniku zawału serca (jest to martwica mięśnia sercowego spowodowana zamknięciem światła naczynia wieńcowego) dochodzi do...

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca może być pierwotna lub wtórna i ma na celu niedopuszczenie do kolejnego zawału. Profilaktykę dzieli się...

Budowa krwi

Budowa krwi

Krew składa się z osocze i elementów komórkowych. Osocze W skład osocza wchodzą substancje takie jak czynniki krzepnięcia oraz...

Krew ma ponad 4000 składników

Krew ma ponad 4000 składników

Po trzech latach obszernych badań prowadzonych na Uniwersytecie Alberta naukowcy określili, że krew ludzka posiada ponad 4000...

Tagi Nowe badanie krwi w diagnozie zawału serca

Grupy Nowe badanie krwi w diagnozie zawału serca

Grupa Interpretacja wyników

Grupa Interpretacja wyników

Nie masz pojęcia jak zinterpretować dopiero co odebrane wyniki badań a wizyta u specjalisty jest odległa? Spróbuj rozgryźć swoje wyniki z pomocą innych użytkowników pamiętając, że...

Grupa Krew

Grupa Krew

Porozmawiaj o przyczynach rozmaitych krwotoków i prawidłowych parametrach krwi. Pomóż w interpretacji wyników krwi innych użytkowników lub poproś ich o pomoc przy swoich wynikach....

Grupa Zawał serca

Grupa Zawał serca

Grupa dla osób, które przeszły zawał serca. Dowiedz się jak wyglądają objawy zawału, jak należy postąpić w przypadku zawału serca oraz jakie mogą wystąpić po nim komplikacje....