Nowe badanie krwi wykrywa bezobjawowe choroby serca

Nowe badanie krwi wykrywa bezobjawowe choroby serca

Dokładniejsze badanie krwi, które w mniej szczegółowej wersji zlecane jest w celu potwierdzenia ataku serca może pomóc wykryć chorobę układu krążenia u osoby w średnim wieku, która nie wykazuje ku temu żadnych objawów. Badanie krwi polega na sprawdzeniu stężenia białka zwanego troponiną T we krwi.

Na co wskazuje obecność troponiny T w próbce krwi?

Szczegółowe badanie krwi przeprowadzone 3500. osobom pozwoliło wykryć, że 25% z nich posiada we krwi troponinę T, co oznacza, że osoby te są aż siedem razy bardziej narażone na śmierć w ciągu kolejnych sześciu lat.

Im wyższy poziom troponiny T, tym większe zagrożenie ze strony serca, które zwiększa się w przypadku osób w grupie innych czynników ryzyka.

Badanie krwi a oznaczenie ryzyka choroby serca

Zwyczajowe badanie krwi wykrywa troponinę T tylko u niewielkiego odsetka badanych. Jednak, jeśli przeprowadzić badanie bardziej szczegółowo wykrywanie troponiny T jest możliwe nawet u osób, u których nie wystąpiły objawy chorób naczyń wieńcowych. Ponieważ badanie to pomaga zidentyfikować choroby układu krążenia u osób nie wykazujących symptomów naukowcy mają nadzieję, że ich odkrycie przyczyni się do zapobiegania zgonom i niepełnosprawności powstałej na skutek choroby serca.

Do tej pory lekarze pierwszego kontaktu zlecali badanie krwi wykrywające troponinę osobom, które uskarżały się na bóle w klatce piersiowej. Naukowcy są zgodni, że rozpowszechnienie tego typu badań i zalecanie je w celach profilaktycznych byłoby lepszym pomysłem.

Ze względu na wykrywanie troponiny T w nowym badaniu trudniej będzie ocenić czy podwyższony jej poziom jednoznacznie wskazuje na zawał serca czy inną przewlekłą chorobę. Jednak kierowanie pacjentów na standardowe badania pozwoli wykryć troponinę T co najwyżej u 1% badanych.

Wykrywanie śladowych ilości troponiny T we krwi

Aby określić czy nowa technologia umożliwi wykrywanie już małych ilości troponiny T we krwi naukowcy pobrali próbki krwi od tych samych 3,5 tys. osób, po czym przeszły oni badanie rezonansem magnetycznym i tomografię komputerową w celu oceny stanu zdrowia serca oraz innych organów. Śledzono również przyczyny i czas zgonu uczestników badania będących w wieku 30-65 lat.

Wnioski z badań

Okazało się, że dorośli mężczyźni oraz osoby z anormalnie cienkim i osłabionym mięśniem sercowym mają najwyższe stężenie troponiny T we krwi. Inne badanie przeprowadzone na grupie osób po 65. roku życia wykazało, że troponina T powoduje uszkodzenie serca, a proces ten można odwrócić po obniżeniu białka we krwi.

Diana Maciąg

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Nowe badanie krwi wykrywa bezobjawowe choroby serca

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

Serce człowieka unaczynione jest przez tętnice wieńcowe (początkowy odcinek tętnic wieńcowych obejmuje serce, co może przypominać...

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe są naczyniami doprowadzającymi krew do mięśnia sercowe. Stanowią pierwsze odgałęzienia aorty wstępującej,...

Budowa krwi

Budowa krwi

Krew składa się z osocze i elementów komórkowych. Osocze W skład osocza wchodzą substancje takie jak czynniki krzepnięcia oraz...

Zmiana czasu a atak serca

Zmiana czasu a atak serca

Wraz ze zmianą czasu na letni rośnie liczba ataków serca, a jesienią, kiedy przechodzimy na czas zimowy - maleje - wynika z...

Gen ataku serca

Gen ataku serca

Co setny mieszkaniec świata jest nosicielem wrodzonej mutacji genu MYBPC3 prowadzącej do formowania się w organizmie...

Tagi Nowe badanie krwi wykrywa bezobjawowe choroby serca

Grupy Nowe badanie krwi wykrywa bezobjawowe choroby serca

Grupa Interpretacja wyników

Grupa Interpretacja wyników

Nie masz pojęcia jak zinterpretować dopiero co odebrane wyniki badań a wizyta u specjalisty jest odległa? Spróbuj rozgryźć swoje wyniki z pomocą innych użytkowników pamiętając, że...

Grupa Krew

Grupa Krew

Porozmawiaj o przyczynach rozmaitych krwotoków i prawidłowych parametrach krwi. Pomóż w interpretacji wyników krwi innych użytkowników lub poproś ich o pomoc przy swoich wynikach....