Nowe markery zawału serca

Nowe markery zawału serca

Nowo odkryte markery uszkodzenia serca mogą pomóc lekarzom w rozpoznaniu, którzy pacjenci znajdujący się w grupie wysokiego ryzyka zawału serca są bardziej narażeni na rychłą śmierć. Wyniki badań przeprowadzonych przez amerykańskich naukowców mogą pomóc tysiącom osób dotkniętym problemami z sercem dzięki dopasowaniu w porę metody leczenia do potrzeb pacjenta. Stosowane obecnie metody przewidywania, którzy pacjenci po zawale serca powinni być poddani intensywnemu leczeniu są bowiem skuteczne zaledwie w około 30% przypadków.

Badania nad nowymi markerami zawału serca

Amerykańscy naukowcy przeanalizowali 24-godzinne elektrokardiogramy 4,557 osób po zawale serca. Elektrokardiogram (EKG) mierzy i pokazuje aktywność elektryczną serca. Okazało się, że sygnały EKG u wielu pacjentów, którzy w późniejszym czasie zmarli na skutek chorób sercowo-naczyniowych zawierały podobne nieprawidłowe wzory. Dotychczas były one zupełnie niewykrywalne lub ignorowane jako zwykłe szmery. Tymczasem w tym niepozornym hałasie znajduje się dużo informacji, które są jednak niemal niewidoczne ze względu na ilość danych. Dzięki zastosowaniu wyszukanych technik komputerowych możliwe było jednak oddzielenie tego, co faktycznie jest tylko szmerem od nieprawidłowych wzorów, które informują o niestabilności serca.

Rozpoznanie ryzyka kolejnego zawału

Obecnie lekarze zalecają najbardziej agresywne metody leczenia po zawale serca na podstawie kilku czynników, między innymi ogólnego stanu zdrowia, historii choroby, wyników testów krwi oraz echokardiogramu. Echokardiogram wykorzystuje ultradźwięki do obrazowania serca i dokonania pomiaru ilości krwi pompowanej przez serce z każdym jego uderzeniem. Niestety, ten sposób decydowania o terapii nie jest zbyt skuteczny i wiele osób z poważnymi problemami z sercem nie zostaje objętych właściwym leczeniem. Rozpoznanie, którzy pacjenci są bardziej narażeni na kolejny zawał nadal pozostawia wiele do życzenia.

Podczas kilku miesięcy po zawale serca chorzy są szczególnie narażeni na nagły zgon ze względu na nieregularny rytm pracy serca. Można mu zapobiec, przyjmując leki lub korzystając z wszczepianych defibrylatorów, które przywracają prawidłowy rytm serca. Lekarze mają jednak problem ze stwierdzeniem, komu faktycznie są one potrzebne. Większość pacjentów ze wszczepionymi defibrylatorami nigdy nie musi z nich korzystać, ale wielu osób, którym to urządzenie mogło uratować życie, nie wzięto pod uwagę jako kandydatów na zabieg wszczepienia defibrylatora.

Znaczenie badań nad nowymi markerami zawału serca

Przeanalizowanie dużej ilości danych nie byłoby możliwe bez opracowania nowych metod wyszukiwania nieprawidłowości, znanych jako biomarkery obliczeniowe, które wskazują na pojawiające się z czasem defekty w mięśniu sercowym i układzie nerwowym. Biomarkery obliczeniowe to: zmienność morfologiczna, wzory rytmu serca oraz symboliczne niedopasowanie. Zmienność morfologiczna to ilość subtelnych zmian w pozornie prawidłowym rytmie serca w określonym, długim okresie czasu. Wzory rytmu serca odnoszą się do specyficznych sekwencji zmian w rytmie serca, które wskazują, czy serce prawidłowo reaguje na sygnały układu nerwowego. Natomiast symboliczne niedopasowanie mierzy różnice pomiędzy długoterminowym sygnałem EKG jednego pacjenta a sygnałem EKG innych pacjentów z podobną historią choroby. Aby wykazać w badaniu, że powyższe cechy były typowe dla pacjentów bardziej narażonych na kolejny zawał i śmierć, naukowcy analizowali, kto przeżył rok po zawale, a kto nie.

Okazało się, że osoby z przynajmniej jedną nieprawidłowością były 2-3 razy bardziej narażone na śmierć w ciągu roku od pierwszego zawału. Dzięki dodaniu trzech technik do obecnie stosowanych narzędzi pomiaru ryzyka zawału możliwe było przewidzenie śmierci pacjenta z dokładnością o 50% większą. Oznacza to w praktyce, że tysiące osób może zostać poddanych bardziej efektywnemu leczeniu dzięki zindywidualizowaniu oceny ryzyka powikłań po pierwszym zawale. Co ważne, nowa technika oceny korzysta z danych gromadzonych rutynowo, dlatego nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Joanna Brodziak

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Nowe markery zawału serca

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca może być pierwotna lub wtórna i ma na celu niedopuszczenie do kolejnego zawału. Profilaktykę dzieli się...

Stan przedzawałowy

Stan przedzawałowy to sytuacja, gdy zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen przekracza możliwości zaopatrzeniowe tętnic...

Przeciw Zawałowi Serca

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum zapraszają na charytatywny Turniej Piłki...

Tagi Nowe markery zawału serca

Grupy Nowe markery zawału serca

Grupa Interpretacja wyników

Grupa Interpretacja wyników

Nie masz pojęcia jak zinterpretować dopiero co odebrane wyniki badań a wizyta u specjalisty jest odległa? Spróbuj rozgryźć swoje wyniki z pomocą innych użytkowników pamiętając, że...

Grupa Krew

Grupa Krew

Porozmawiaj o przyczynach rozmaitych krwotoków i prawidłowych parametrach krwi. Pomóż w interpretacji wyników krwi innych użytkowników lub poproś ich o pomoc przy swoich wynikach....

Grupa Zawał serca

Grupa Zawał serca

Grupa dla osób, które przeszły zawał serca. Dowiedz się jak wyglądają objawy zawału, jak należy postąpić w przypadku zawału serca oraz jakie mogą wystąpić po nim komplikacje....