Nowe przylepce do defibrylatorów typu AED

Nowe przylepce do defibrylatorów typu AED

Bioinżynierowie z Uniwersytety Rice przy współpracy z naukowcami z Texas Heart Institute opracowali system unikalnych przylepców, dzięki którym będzie można szybciej przeprowadzić powtórne pobudzanie serca w sytuacji zatrzymania jego akcji.

Unikalny system elektrod a defibrylatory AED

Grupa naukowców stworzyła unikalny system elektrod do defibrylatorów typu AED, czyli takich, które mogą być używane przez osoby posiadające jedynie podstawowe przeszkolenie w tym kierunku. Defibrylator jest urządzeniem, które wysyła impuls elektryczny do serca w celu przywrócenia jego czynności w sytuacji zagrożenia życia.

Często pojedynczy impuls nie wystarcza do przywrócenia pracy serca, więc procedura musi zostać powtórzona, ale wtedy przyklejane do klatki piersiowej elektrody muszą zostać przemieszczone. Elektrody muszą znaleźć się we właściwym miejscu, aby prąd mógł dojść bezpośrednio do serca. Jeśli z defibrylatora korzysta osoba mało doświadczona to rzadko udaje się jej przykleić elektrody w odpowiednim miejscu już za pierwszym razem. A wiadomo, że czas w takiej sytuacji jest niezwykle cenny.

Dlatego amerykańscy naukowcy opracowali nowy system elektrod, dzięki któremu nie będzie traciło się czasu na ich przeklejanie. Nowy system składa się z trzech, a nie jak dotychczas z dwóch elektrod. Dwie elektrody znajdują się na jednym przylepcu, gdzie znajduje się przełącznik A/B, a trzecia elektroda na drugim, oddzielnym przylepcu. Jeśli pierwszy impuls okaże się niewystarczający do przywrócenia pracy serca, wystarczy użyć przełącznika na przylepcu z dwiema elektrodami, co zmieni odrobinę trajektorię drugiego impulsu. W ten sposób uniknie się przeklejania przylepców.

Naukowcy nie opracowali całkiem nowego urządzenia, a jedynie nowy system elektrod i przylepców. Przylepce z elektrodami w defibrylatorach typu AED muszą być wymieniane co dwa lata, zatem wprowadzenie do użytku nowych przylepców nie powinno być ani specjalnie kosztowne, ani skomplikowane.

Diana Maciąg

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Nowe przylepce do defibrylatorów typu AED

Defibrylacja

Defibrylacja

Defibrylacja jest zabiegiem, którego celem jest przerwanie migotania komór. Mechanizm działania defibrylacji polega na...

Kardiowersja

Kardiowersja jest metodą przywracania prawidłowego rytmu serca (rytmu zatokowego). Stosuje się ją w przypadku nadkomorowych...

Kardiowerter-defibrylator (ICD)

Kardiowerter-defibrylator (ICD, ang. implantable cardioverter defibrillator) to urządzenie podobne do stymulatora serca, które...

Wszczepienny defibrylator serca

O konieczności skuteczniejszego rozpoznawania przez lekarzy, przede wszystkim rodzinnych, zagrożenia nagłym zgonem sercowym u...

Tagi Nowe przylepce do defibrylatorów typu AED

Grupy Nowe przylepce do defibrylatorów typu AED

Grupa Kardiowersja

Grupa Kardiowersja

Co można a co nie z kardiowerterem defibrylatorem? Na czym polega działanie takiego urządzenia? Porozmawiaj z doświadczonymi w tym temacie użytkownikami.

Grupa Defibrylator serca

Grupa Defibrylator serca

Grupa dla osób z wszczepionym defibrylatorem kardiowerterem. Dowiedz się o wskazaniach do operacji, jej przebiegu, rehabilitacji oraz życiu z defibrylatorem.

Grupa Zatrzymanie akcji serca

Grupa Zatrzymanie akcji serca

Grupa dla osób, które przeżyły zatrzymanie akcji serca oraz ich bliskich. Dowiesz się tutaj jak wygląda to zaburzenie oraz jakich komplikacji zdrowotnych można się po nim...