Nowy sposób na zmniejszenie ryzyka następstw zawału

Nowy sposób na zmniejszenie ryzyka następstw zawału

Badania przeprowadzone przez amerykańskich naukowców wykazały, że natychmiastowe podanie mieszanki glukozy, insuliny i potasu („GIK”) osobom przechodzącym zawał serca może zmniejszyć aż o 50% ryzyko zatrzymania akcji serca lub śmierci. Podając mieszankę GIK pacjentom w karetce, w drodze do szpitala, można znacznie zwiększyć ich szanse na przeżycie zawału.

Badania nad skutecznością GIK

Przeprowadzone badanie wykazało, że pacjenci, którym podano GIK natychmiast po zdiagnozowaniu ostrego zespołu wieńcowego (oznacza on, że zawał ma właśnie miejsce lub nastąpi za chwilę) byli o 50% mniej narażeni na zatrzymanie akcji serca lub zgon niż osoby z grupy kontrolnej, które otrzymywały placebo. Warto jednak podkreślić, że mieszanka glukozy, insuliny i potasu nie była w stanie zapobiec zawałowi. W ciągu miesiąca po wystąpieniu ostrego zespołu wieńcowego pacjenci, którym podano GIK byli o 40% mniej narażeni na zatrzymanie akcji serca, śmierć lub hospitalizację z powodu niewydolności serca. Skuteczność GIK była nawet większa u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST – ten typ zawału wymaga natychmiastowego leczenia. W przypadku tych pacjentów zastosowanie glukozy, insuliny i potasu powodowało zmniejszenie ryzyka zatrzymania akcji serca lub śmierci aż o 60%. Wysoka skuteczność mieszanki GIK przy bardzo niskich jej kosztach przedstawia się bardzo obiecująco.

Znaczenie badań nad zmniejszeniem ryzyka zawału

Wyniki przeprowadzonego badania mogą zostać wykorzystane w leczeniu zawału serca. Wcześniejsze testy nie wykazały stałych rezultatów zastosowania GIK, ponieważ mieszanka była podana zbyt późno, by mogła pomóc pacjentom. Najnowsze badania różniły się w tym względzie, nacisk był bowiem postawiony na natychmiastowe zastosowanie GIK – już po wystąpieniu pierwszych oznak zagrożenia zawałem serca.

Naukowcom zależało na tym, by nowa metoda zmniejszania ryzyka zatrzymania akcji serca i śmierci u zawałowców była nie tylko skuteczna, ale i łatwa w wykorzystaniu również poza szpitalem. Mieszanka GIK spełniała te wymogi. Naukowcy przeprowadzili szkolenie pracowników pogotowania w 13 miastach w Stanach Zjednoczonych odnośnie do podawania GIK pacjentom z podejrzeniem zawału. Część z 911 osób biorących udział w badaniu otrzymała mieszankę glukozy, insuliny i potasu, pozostałym osobom podano placebo. Okazało się, że błyskawiczne podanie mieszanki GIK zmniejszało nie tylko ryzyko zatrzymania akcji serca i śmierci, ale również stopień uszkodzenia tkanki serca w wyniku zawału. W związku z zawałem zanotowano średnio 2% uszkodzenia tkanki serca u osób otrzymujących GIK i aż 10% u pacjentów, którym podawano placebo.

Mimo iż stosunkowo często zdarza się, że podejrzenie zawału serca okazuje się tylko fałszywym alarmem, podawanie GIK wydaje się nie mieć żadnych skutków ubocznych.

Joanna Brodziak

Źródło: Science Daily

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Nowy sposób na zmniejszenie ryzyka następstw zawału

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca może być pierwotna lub wtórna i ma na celu niedopuszczenie do kolejnego zawału. Profilaktykę dzieli się...

Stan przedzawałowy

Stan przedzawałowy to sytuacja, gdy zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen przekracza możliwości zaopatrzeniowe tętnic...

Tagi Nowy sposób na zmniejszenie ryzyka następstw zawału

Grupy Nowy sposób na zmniejszenie ryzyka następstw zawału

Grupa Zawał serca

Grupa Zawał serca

Grupa dla osób, które przeszły zawał serca. Dowiedz się jak wyglądają objawy zawału, jak należy postąpić w przypadku zawału serca oraz jakie mogą wystąpić po nim komplikacje....

Grupa Potas

Grupa Potas

Dowiedz się tutaj jak objawia się niedobór potasu w organizmie oraz jak najlepiej go uzupełnić stosując suplementy diety lub zmieniając dietę.

Grupa Zatrzymanie akcji serca

Grupa Zatrzymanie akcji serca

Grupa dla osób, które przeżyły zatrzymanie akcji serca oraz ich bliskich. Dowiesz się tutaj jak wygląda to zaburzenie oraz jakich komplikacji zdrowotnych można się po nim...