Odruch kolanowy

Odruch kolanowy

Odruch kolanowy jest jednym z prostych, monosynaptycznych odruchów rdzeniowych.

Łuk odruchowy składa się z nerwu dośrodkowego oraz odśrodkowego. Pobudzenie receptora ścięgna rzepki powoduje przesłanie sygnału drogą nerwu czuciowego do zwoju czuciowego rdzenie kręgowego i dalej do rogu tylnego rdzenia. Następuje przełączenie na nerw ruchowy (jedyna synapsa odruchu, stąd nazwa - monosynaptyczny) opuszczający rdzeń kręgowy przez jego róg przedni. Informacja w postaci impulsu nerwowego dociera do efektora, którym jest mięsień czworogłowy uda. Reakcją na podrażnienie więzadła rzepki jest wyprostowanie nogi w stawie kolanowym.

Ocena odruchów rdzeniowych jest jednym z podstawowych elementów badania neurologicznego. Lekarz ocenia obecność odruchów, ich nasilenie oraz symetrie. Pozwala to wyciągnąć wnioski o wzajemnych relacjach mózgowia (wyższych ośrodków korowych) i rdzenia kręgowego. Odruchy rdzeniowe są hamowane przed ośrodki wyższe. Ocena wymienionych cech odruchów rdzeniowych pozwala na zlokalizowanie choroby lub uszkodzenia.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Odruch kolanowy

Śpiączka

Śpiączka

Śpiączka jest ciężkim stanem zaburzenia świadomości. Jest to zaburzenie o charakterze ilościowym, to znaczy że chory nie ma...

Tagi Odruch kolanowy

Grupy Odruch kolanowy

Grupa Śpiączka

Grupa Śpiączka

Bliska Ci osoba zapadła w śpiączkę po operacji? Zastanawiasz się nad powikłaniami tego stanu i rokowaniami na przyszłość? Porozmawiaj z innymi osobami, które przeszły podobną...