Operacja bariatryczna zmniejsza ryzyko problemów z sercem?

Operacja bariatryczna zmniejsza ryzyko problemów z sercem?

Nowe badanie wykazało, że poddanie się operacji bariatrycznej zmniejsza ryzyko śmierci na skutek problemów sercowo-naczyniowych, zawału serca lub udaru u osób otyłych. Większość badań dowiodła bowiem, że otyłość wiąże się z ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego wiąże się z ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego oraz śmierci. Znaczna utrata wagi może być pomocna w zapobieganiu tego typu chorobom, jednak brakuje solidnych dowodów na potwierdzenie tej tezy.

Badania nad ryzykiem problemów z sercem

Naukowcy z Uniwersytetu w Gothenburgu przeprowadzili badanie, które miało na celu zbadanie hipotezy, iż operacja bariatryczna jest powiązana z mniejszym ryzykiem problemów ze strony układu sercowo-naczyniowego. Ponadto badacze chcieli sprawdzić związek pomiędzy zmianą wagi a ryzykiem problemów z sercem. W badaniu udział wzięło 2010 osób, które poddane były wcześniej operacji bariatrycznej, a także 2037 otyłych osób tworzących grupę kontrolną. Pacjenci zostali zrekrutowani do badań w latach 1987-2001. Za datę analizy przyjęto 31 grudnia 2009 roku. Warunkiem wzięcia udziału w badaniu był wiek 37-60 lat oraz wskaźnik BMI powyżej 34 u mężczyzn i co najmniej 38 u kobiet. Część pacjentów przeszła operację wszczepienia by-passów żołądka, innym założono opaskę, a znaczna większość badanych (68,1%) przeszła pionową gastroplastykę. Osoby z grupy kontrolnej były pod standardową opieką zdrowotną. Następnie wykonano liczne badania w określonych odstępach czasu.

Wyniki badań nad związkiem otyłości i problemów z sercem

W czasie kontynuacji badania w grupie kontrolnej zanotowano 49 zgonów na skutek problemów ze strony układu sercowo-naczyniowego i 28 zgonów w grupie pacjentów po operacji. Łącznie doszło do 234 problemów z układem sercowo-naczyniowym w grupie kontrolnej oraz 199 tego typu wydarzeń w grupie osób poddanych operacji. Operacja bariatryczna miała związek ze zmniejszoną liczbą zawałów serca zakończonych śmiercią pacjenta. Ponadto pacjenci poddani operacji byli w mniejszym stopniu narażeni na udar prowadzący do śmierci. Naukowcom nie udało się jednak znaleźć wyraźnego związku pomiędzy spadkiem wagi a problemami z układem sercowo-naczyniowym. Autorzy badania sugerują, że brak zaobserwowanej zależności może być spowodowany niewystarczającymi narzędziami badawczymi.

Przeprowadzone badanie jest pierwszym, które miało sprawdzić wpływ operacji bariatrycznej na ryzyko związane z problemami ze strony układu sercowo-naczyniowego. Otrzymane wyniki, wraz z wcześniejszymi ustaleniami dotyczącymi długoterminowych korzyści płynących z utraty zbędnych kilogramów, wskazują, że operacje tego typu mają bardzo pozytywne następstwa. Co ciekawe, niektóre z tych korzyści nie mają związku z ilością straconych w wyniku operacji kilogramów.

Coraz więcej otyłych osób poddaje się operacjom bariatrycznym, które mają na celu wywołanie znacznego spadku masy ciała. Mimo iż takie zabiegi nie są pozbawione ryzyka, istnieje duża szansa na powrót do prawidłowej wagi i utrzymanie jej przez resztę życia.

Joanna Brodziak

Źródło: Science Daily

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Operacja bariatryczna zmniejsza ryzyko problemów z...

Operacje bariatryczne dla serca

Operacje bariatryczne dla serca

Operacje bariatryczne mogą prowadzić do utraty kilogramów oraz utrzymania niższej wagi. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko chorób...

Cewnikowanie serca przez nadgarstek

Cewnikowanie serca przez nadgarstek

Większość zabiegów cewnikowania serca wykonuje się wprowadzając cewnik w tętnice znajdujące się w pachwinie, które dostarczają...

Tagi Operacja bariatryczna zmniejsza ryzyko problemów z...

Grupy Operacja bariatryczna zmniejsza ryzyko problemów z...

Grupa Zawał serca

Grupa Zawał serca

Grupa dla osób, które przeszły zawał serca. Dowiedz się jak wyglądają objawy zawału, jak należy postąpić w przypadku zawału serca oraz jakie mogą wystąpić po nim komplikacje....

Grupa Udar mózgu

Grupa Udar mózgu

Grupa dla osób, które przeszły udar mózgu lub żyją z takimi osobami. Dowiedz się czego można się spodziewać po udarze niedokrwiennym mózgu, jakie są jego przyczyny i komplikacje.

Grupa Otyłość

Grupa Otyłość

Grupa dla osób z otyłością. Choroba ta nie zawsze jest właściwie oceniania przez społeczeństwo. Otyłość ma wiele przyczyn. Jeśli chcesz porozmawiać o otyłości: codziennym życiu,...