Oś serca

Oś serca jest pojęciem odnoszącym się do elektrofizjologii serca, czyli zagadnień dotyczących powstawania i przewodzenia pobudzeń elektrycznych w układzie bodźcoprzewodzącym serca. Nie dotyczy bezpośrednio anatomicznego ułożenia serca w klatce piersiowej.

Impulsy elektryczne powstające (w warunkach prawidłowych) w węźle zatokowym są w sposób uporządkowany przewodzone do mięśniówki komór. Wypadkowy wektor wszystkich wektorów rozchodzącego się w sercu pobudzenia stanowi właśnie "oś serca". Można więc powiedzieć, że jest to uproszczony kierunek rozchodzenia się prądu w układzie bodźcoprzewodzącym.

Oś serca może być prawidłowa (normogram), odchylona w lewo (lewogram lub sinistorgram) lub w prawo (dextrogram). Dokładne ułożenie osi serca określa się w oparciu o wyniki badania EKG (zwykle korzystając z zapisu z elektrod kończynowych) i podaje się w przybliżeniu (normogram, lewogram lub dextrogram) albo w sposób dokładny, podając kąta w stopniach.

Odchylenia osi serca mogą wynikać z wrodzonych wariantów budowy układu bodźcoprzewodzącego, częściej są jednak związane z zaburzeniami rytmu serca, blokami przewodzenia (typowo - bloki odnóg pęczka Hisa) lub z uszkodzeniami układu (blizna po zawale serca).

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Oś serca

Anatomia serca

Anatomia serca

Serce (cor s. cardia) jest narządem ośrodkowym układu naczyniowego określanym przez anatomów jako mięsień wydrążony, odgrywający...

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

W celu zrozumienia zasady działania EKG należy odnieść się do podstaw fizyki. Warto pamiętać, że elektrokardiografia jest metodą...

Elektrofizjologia serca

Przy opisywaniu czynności elektrycznej serca należy spojrzeć na wszystko z poziomu komórki. Jak wiadomo wszystkie komórki nerwowe...

Lewogram

Lewogram (sinistrogram) to przesunięcie osi elektrycznej serca w lewo w stosunku do prawidłowej osi serca. Oś serca określamy w...

Tagi Oś serca

Grupy Oś serca

Grupa Arytmia serca

Grupa Arytmia serca

Jeśli tak jak wiele innych osób cierpisz na arytmię serca porozmawiaj o tym. Podziel się swoimi dolegliwościami oraz jak sobie z nimi radzisz. Dowiedz się więcej o metodach...

Grupa EKG

Grupa EKG

Jak wygląda badanie EKG? Co oznaczają te nieregularne kreseczki i tajemnicze skróty? Pozwól innym użytkownikom rozszyfrować wynik swojego badania lub pomóż im w interpretacji ich...

Grupa Blok

Grupa Blok

Istnieje wiele typów bloku serca. Znajdziesz tu osoby, z którymi porozmawiasz o swojej wadzie serca oraz dowiesz się jakie dana wada niesie ze sobą ograniczenia.