Pęknięcie przegrody międzykomorowej

Pęknięcie przegrody międzykomorowej występuje stosunkowo rzadko, bo dotyczy ok. 1-3% chorych z zawałem mięśnia sercowego. Najczęściej do pęknięcia przegrody międzykomorowej dochodzi w 1 tygodniu zawału (zwykle 2-3 doba).

Objawy pęknięcia przegrody międzykomorowej

  • wstrząs kardiogenny i/lub ostra niewydolność lewokomorowa,
  • narastająca niewydolność prawokomorowa,
  • osłuchowo słyszalny jest głośny szmer skurczowy wzdłuż lewego brzegu mostka.

Diagnostyka pęknięcia przegrody międzykomorowej

  • ECHO serca

Leczenie pęknięcia przegrody międzykomorowej

  • nitroprusydek sodu, kontrpulsacja wewnątrzaortalna;
  • operacja kardiochirurgiczna.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Pęknięcie przegrody międzykomorowej

Powikłania zawału serca

W wyniku zawału serca (jest to martwica mięśnia sercowego spowodowana zamknięciem światła naczynia wieńcowego) dochodzi do...

Pęknięcie wolnej ściany serca

Pęknięcie wolnej ściany serca występuje u ok. 7% pacjentów z zawałem. Powikłanie to najczęściej występuje 3-6 dniu zawału. W 90%...

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna (IABP - Intra-Aortic Balloon Pump) jest metodą mechanicznego wspomagania krążenia. Kontrapulsacja...

Tagi Pęknięcie przegrody międzykomorowej

Grupy Pęknięcie przegrody międzykomorowej

Grupa Zawał serca

Grupa Zawał serca

Grupa dla osób, które przeszły zawał serca. Dowiedz się jak wyglądają objawy zawału, jak należy postąpić w przypadku zawału serca oraz jakie mogą wystąpić po nim komplikacje....