Pionierska operacja nieinwazyjnej krioablacji serca

Pierwszą w Polsce nieinwazyjną operację krioablacji serca u pacjenta cierpiącego na ciężką arytmię, przeprowadzili lekarze z Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Odbyła się ona bez otwierania klatki piersiowej chorego. Dzięki zastosowaniu nowatorskiej metody, która eliminuje pooperacyjny ból i trudno gojące się rany, pacjent będzie mógł opuścić szpital już następnego dnia po zabiegu.

Krioablacja to metoda polegająca na leczeniu niskimi temperaturami. Elektrodę w postaci igły, wprowadza się w miejsce odpowiedzialne za arytmię. Jej ruch cały czas obserwowany jest przez lekarza na aparacie USG. Następnie przez igłę przepuszczany jest ciekły azot o bardzo niskiej temperaturze, który wybiórczo zamraża i niszczy komórki odpowiedzialne za arytmię, nie naruszając zdrowych. Efektem krioablacji jest miejscowe, jednorodne i w pełni kontrolowane uszkodzenie mięśnia sercowego, które znosi arytmię.

Według lekarzy, jest to zabieg jest mało inwazyjny dla organizmu chorego; nazywają go „bezkrwawą operacją”. Odbywa się bowiem bez rozcięcia powłok ciała (jamy brzusznej) pacjenta, co eliminuje pooperacyjny ból i trudno gojące się rany. Już następnego dnia po zabiegu chory może wyjść do domu. Metoda ta zmniejsza również ryzyko powstania zakrzepu.

Arytmia, czyli zaburzenia rytmu serca, powstaje wskutek nieprawidłowego wytwarzania i przewodzenia impulsów elektrycznych przez komórki mięśnia sercowego. Przejawia się nierównymi odstępami czasowymi pomiędzy kolejnymi uderzeniami serca lub okresami nagłego przyśpieszenia lub zwolnienia jego rytmu. Do arytmii doprowadzić mogą m.in. zapalenie mięśnia sercowego, wady zastawkowe, zawał, niewydolność krążenia, zaburzenia gospodarki mineralnej, nadczynność tarczycy, ale też niektóre leki oraz wzmożone napięcie nerwowe wywołane stresem.

Dotychczas arytmię serca leczono przy użyciu całkiem odwrotnej techniki – ablacji. Polega ona na działaniu na wybrany narząd wysoką temperaturą. W przeciwieństwie do krioablacji, jest to jednak procedura nieodwracalna, przez co ryzykowna i groźna dla pacjenta, w przypadku, gdy lekarzowi nie uda się dokładnie zlokalizować źródła arytmii. Przy krioablacji problem ten nie istnieje. Nawet jeśli lekarz nie od razu zlokalizuje ognisko choroby i zmrozi miejsce obok, może szybko naprawić swój błąd.

Bydgoscy kardiochirurdzy już wcześniej podejmowali próby stosowania krioablacji, jednak nigdy przy otwartej klatce piersiowej. Styczniowy zabieg był natomiast pierwszą całkowicie nieinwazyjną operacją. Pacjent opuścił szpital już po jednaj dobie.

Urządzenie do krioablacji kosztuje ok. 300 tys. zł. Pieniądze na sprzęt lecznica pozyskała z własnych funduszy oraz środków pochodzących z programu Polcard (Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego).

W Polsce technikę krioablacji stosuje się już do niszczenia małych guzów nowotworowych.

Nauka w Polsce PAP, Katarzyna Pawłowska, 2007-02-02

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Pionierska operacja nieinwazyjnej krioablacji serca

Ablacja

Ablacja to zabieg wykonywany w pracowni elektrofizjologii, którego celem jest usunięcie z serca ogniska będącego źródłem arytmii....

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia jest dziedziną medycyny zajmującą się leczeniem operacyjnym serca i naczyń krwionośnych. I choć kardiologia...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Tagi Pionierska operacja nieinwazyjnej krioablacji serca

Grupy Pionierska operacja nieinwazyjnej krioablacji serca

Grupa Arytmia serca

Grupa Arytmia serca

Jeśli tak jak wiele innych osób cierpisz na arytmię serca porozmawiaj o tym. Podziel się swoimi dolegliwościami oraz jak sobie z nimi radzisz. Dowiedz się więcej o metodach...

Grupa Ablacja

Grupa Ablacja

Grupa dla osób, które przeszły ablację lub jej oczekują. Możesz podzielić się tu swoimi obawami przed zabiegiem, zapytać/opisać jak wygląda ablacja oraz zapytać/opisać jak wygląda...

Grupa Operacja serca

Grupa Operacja serca

Grupa dla osób, które mają przejść lub już przeszły operację serca. Porozmawiasz tu o metodach operacji, przebiegu zabiegów, możliwych komplikacjach oraz rehabilitacji...